Decibel – Så Funkar Det

Decibel är enheten för ljudnivå och signalnivå. Decibel förkortas dB. Teckningen föreställer Alexander Graham Bell, mannen som fick ge namn åt enheten Bel. Decibel, som vi använder i praktiken, är en tiondels Bel. (Teckning: Lovisa Nicklasson)

En förenklad och ganska kort förklaring på vad decibel är

Decibel är enheten för ljudnivå och signalnivå. Decibel förkortas dB.

Decibel är ett grundläggande begrepp inom ljudtekniken. Det förekommer på till exempel mixerbordets volymreglar och equalisrar eller när man pratar om hur starkt ljudet är på en konsert.

För att förstå decibel behöver du veta att den förändras logaritmiskt i förhållande till en bestämd referensnivå i andra storheter som till exempel tryck (som mäts i pascal) eller spänning (som mäts i volt). Det gör decibel lite svårförståelig fast det egentligen är en sinnrik konstruktion för att hantera de (alltför) stora spännvidderna i de andra storheterna.

I teorin anger noll (0) dBspl människans hörseltröskel (vid frekvensen en kilohertz) och 130 dBspl är örats smärtgräns. I verkligheten finns det förstås individuella variationer. En ökning på 10 dBspl upplevs generellt som en fördubbling av ljudnivån.

Decibel är enheten för ljudnivå och signalnivå.

För att veta vilken storhet decibel refererar till brukar man skriva ett tillägg efter dB, som dBspl (för ljudnivå) eller till exempel dBu (för signalnivå). Ofta utelämnas referensen och då kan det ibland vara svårt att veta vad som avses. Låter det krångligt? Det är lite lättare än det låter men det gäller att hålla tungan rätt i mun.

Ljudnivå mäts i decibel

I teorin anger noll (0) dBspl människans hörseltröskel (vid frekvensen en kilohertz) och 130 dBspl är örats smärtgräns. I verkligheten finns det förstås individuella variationer. En ökning på 10 dBspl upplevs generellt som en fördubbling av ljudnivån.

Decibel mäter ljudnivån, tabell.

Tabellen ovan visar exempel på vad olika ljud kan ge för ljudtrycksnivå. Noll (0) decibel räknas som hörseltröskeln, det vill säga det svagaste ljud en människa kan uppfatta (vid 1 kHz). 130 decibel brukar anges som smärtgränsen. Både hörseltröskeln och smärtgränsen är dock individuella, men för de flesta människor ligger det där omkring.

Signalnivå mäts också i decibel ...

För signalnivå finns två rådande standarder, +4 dbu respektive -10 dbV. Det är nivåer du inte ska överskrida (om det är digitalt) eller den nivå du bör överskrida med försiktighet (om det är analogt). Om du försöker koppla ihop två apparater med olika nivåstandarder, kommer du antingen få för svag eller för stark signal i den mottagande apparaten.

På till exempel wikipedia kan du läsa mer om decibel.

Du kan även läsa mer om decibel i kapitel 27 i min bok Jakten på det perfekta PA-ljudet.

Vad har Du för undringar om decibel? Ställ dina frågor eller kommentera nedan. Dela gärna med dig av det här blogginlägget!

  • >