Digitalt eller analogt mixerbord? Vad är rätt för dig?

Ett mixerbord

Digitalt-eller-analogt-mixerbord – vilket är bäst?Det beror på dina behov, din budget och dina kunskaper. Båda har sina fördelar och nackdelar. Ett digitalt mixerbord är mer avancerat än ett analogt, vilket ställer större krav på dig som användare. Samtidigt ger det också andra möjligheter.  PrisTill att börja med kan man konstatera att de billigaste digitala mixerborden än … Läs mer …

Att välja mixerbord del 2

Digitalt mixerbord - Alesis LS9

PS. Om du har missat ”Att välja mixerbord del 1”, så kan du ladda ner den som pdf här Budget-, standard- eller lyxmixerbord?Man kan säga att det finns tre segment (mer flytande gränser förstås) av mixerbordens status och kvalité: budget, standard eller lyx. Jag vill inte nämna några märken eller modeller därför att flera tillverkare … Läs mer …

Vad har man Subgrupper på mixerbord till?

Mastern och subgrupperna på ett analogt mixerbord.

På bilden ovan ser du fyra av de åtta subgrupperna (röda reglar) samt mastern (gula reglar) på ett analogt mixerbord. Här har vänster och höger utgångskanaler separata reglar. Normalt står de dock på samma läge.Vad används mixerbordets subgrupper till?Med subgrupper kan du skapa ”undergrupper” av valda kanaler innan signalen går vidare till mastern. På så … Läs mer …

Panorering – Skapa Bredd i Din Ljudbild

3 Tips Om Panorering Panorering är ett sätt att skapa stereo av ett antal monospår i en flerkanalsinspelning. Genom att panorera ut instrumenten åt olika håll skapar du en bredare ljudbild. Grundregeln är att det måste vara en balans mellan höger och vänster kanal, så att inte stereobilden kantrar åt något håll. Det får inte … Läs mer …

Shelving filter

Shelving filtrets eq-kurva går upp (om du boostar) eller ner (om du skär) för att sedan plana ut till det decibelvärde du har ställt in på equalizern. Se bilden. I det är fallet plus, respektive minus, tolv decibel i basregistret.   Fasta filter i bas- respektive diskantregistret brukar vara av typen shelving filter. Med ett … Läs mer …

Regeln

Regeln (eng. fader) är det femte och sista blocket av de fem blocken på en ingångskanal. Regeln används som volym när det är uppkopplat för mixning (mixern som ligger efter inspelningen i signalkedjan) och som inspelningsnivå (eng. recording level) när det är uppkopplat för inspelning (när mixern ligger före inspelningen i signalkedjan). Regeln är graderad … Läs mer …

Adressering

Adressering (eng. routing) är det fjärde blocket av de fem blocken på en ingångskanal. På adresseringsblocket kan du välja att skicka signalen vidare från kanalen till mastern med knappen som heter mix eller L/R samt till subgrupperna med knapparna 1-2, 3-4, och så vidare. Med panoreringsratten bestämmer du  hur mycket av signalen som ska gå … Läs mer …

Aux sends

Aux sends (sv. tappningar) är det tredje blocket av de fem blocken på en ingångskanal. Varje rad med tappningar skickar till en gemensam utgång som även den heter aux send. Aux sends finns i två varianter: pre aux send och post aux send. Pre aux send används som volym för musikernas medhörning i hörlurar (i … Läs mer …

Equalizern

Equalizern är det andra blocket av de fem blocken på en ingångskanal. Med equalizerns filter filtrerar du frekvensinnehållet – du kan förstärka (”boosta”) eller dämpa (”skära”) signalen i olika frekvensområden. Det är vanligt att det finns två till fyra filter på varje kanals equalizer. Det nedersta och det översta filtret brukar vara så kallade fasta … Läs mer …

Mikrofonförstärkaren

Mikrofonförstärkaren (eng. microphone pre amplifier) är det första blocket av de fem blocken på en ingångskanal. Dess viktigaste ratt är gainen som är en justerbar förförstärkning av inkommande signal från mikrofonen eller lineboxen. Om signalen är för stark för mixern så distar det, då får du sänka gainen. Om den önskade signalen är för svag … Läs mer …

Stereo- och monokanaler

Mixern består till största del av ett antal ingångskanaler (kanaler). Kanalerna kan vara i mono eller i stereo. Stereokanaler används till ljudkällor som redan är i stereo, till exempel cd/mp3-spelare eller syntar. Normalt går det inte att ansluta en mikrofon till en stereokanal. Till alla mikrofoner använder du monokanaler. Stereo skapas sedan med hjälp av … Läs mer …

Mixerbordets huvuduppgifter

Mixerbordets huvuduppgifter är att: förförstärka de svaga mikrofonsignalerna upp till så kallad linjenivå (eng. line level) så att mixerbordet kan arbeta med dem utan att det distar men så att de överröstar elektronikens bakgrundsbrus så mycket som det bara går. bearbeta signalerna med kontrollerna på ingångskanalerna, till exempel equalisern eller olika effektprocessorer. mixa (blanda) samman … Läs mer …

De fem blocken

Kanalerna på ett mixerbord brukar, oavsett storlek, ha det jag har döpt till de fem blocken. Det som skiljer små och stora mixerbord är antalet funktioner inom blocken. På de flesta analoga mixerbord kommer blocken  i samma ordning men några få tillverkare eller modeller kan ha omkastad ordning. På de digitala mixerborden har du sällan … Läs mer …

Mixerbordets uppbyggnad

Mixerbordet kan sägas vara ljudanläggningens och studions hjärta. Alla signaler passerar förr eller senare genom det. Det är härifrån du bearbetar och mixar ljudet till en njutbar ljudbild. En mixer i sin enklaste form består av ett antal ingångskanaler som kan mixas (blandas) samman till olika mixar och skickas till olika utgångsmoduler, till exempel mastern … Läs mer …

Motoriserade reglar

De flesta digitala mixerbord har motoriserade (även kallat motorstyrda) reglar. När du återkallar ett sparat minne, eller om du byter funktion för reglarna, intar reglarna automatiskt det läge du ställt in tidigare. Det har förstås en viss imponeringsfaktor, men den stora vinsten är förstås att du kan ha olika inställningar för olika band eller olika … Läs mer …

Mixerbordets ingångar och utgångar

Ingångar och utgångar.

På bilden ovan visas monokanalernas ingångar inom orange markering. Där syns mic in, line in, channnel insert och direct out. Den blå markeringen visar ingångarna för två stereokanaler. Den röda markeringen är master out, med master inserts strax ovanför. Den gröna markeringen är aux sends. Det omarkerade området visar ingångarna för fyra stereoreturer. Läs om … Läs mer …

>