Panorering – Skapa Bredd i Din Ljudbild

3 Tips Om Panorering

PanoreringPanorering är ett sätt att skapa stereo av ett antal monospår i en flerkanalsinspelning. Genom att panorera ut instrumenten åt olika håll skapar du en bredare ljudbild. Grundregeln är att det måste vara en balans mellan höger och vänster kanal, så att inte stereobilden kantrar åt något håll. Det får inte heller bli tomt i mitten, utan det bör finnas en tydlig mittpunkt att förhålla sig till.

1. Några instrument brukar alltid panoreras i mitten.

  • Sång (Lead-sång brukar ligga i mitten, medan körstämmor kan panoreras ut.
  • Bas (elbas, kontrabas)
  • Baskagge
  • Virvelkagge
  • Soloinstrument (Det vill säga ett instrument som spelar ett solo.)

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen

 
2. Två monospår som bildar ett stereopar brukar panoreras åt var sitt håll.
Ett stereopar kan till exempel vara överhängsmikrofoner på ett trumset, en stereomickad kör, en synt eller en cd-spelare.

  • Färdiga stereomixar från till exempel en cd-spelare panoreras fullt ut åt var sitt håll.
  • Överhäng och andra stereopar kan med fördel dras ihop lite för att inte bli för breda.
  • En synt kan ha sin panorering på något av ovanstående sätt men även förskjutas lite åt endera hållet om du vill. (Till exempel genom att panorera ena kanal åt ett håll och den andra kanalen i mitten så skapas en relativ bred synt som ligger från mitten och ut mot endera sidan.)

3. Övriga instrument panoreras så att det blir balans mellan höger och vänster kanal.
Tänk som de brukar stå på scenen eller som de skulle kunna stå på en scen. Tänk från publikens håll. Här beror det på vilka instrument du har kvar och dess funktion. Åter igen, skapa en balans så att det inte väger över åt något håll. Du kan också bredda med hjälp av till exempel ett reverb i stereo. Trumsetets pukor brukar panoreras ut från vänster till höger.

Till Huvudsidan om Att mixa inspelat ljud

[Kommentera]

>