Ljudhastighet i luft vid olika temperaturer

Flygplan i ljudhastighet spränger ljudvallen beroende på temperatur

Ljudhastigheten i luft är cirka 340 m/s vid 15 °C.   Ljudhastigheten är bland annat beroende av temperatur;  ljudhastigheten förändras med ca +0,6 m/s per stigande celsiusgrad. Även höjden över havet påverkar ljudhastigheten. Frekvensen påverkar däremot inte ljudhastigheten.LjudhastighetTemperaturLjudhastighet i luft35 °C352 m/s30 °C349 m/s25 °C346 m/s20 °C343 m/s15 °C340 m/s10 °C337 m/s5 °C334 m/s0 °C331 m/s-30 °C312 m/sFormler för ljudhastighetMed följande formel kan du … Läs mer …

Decibel – Så Funkar Det

Alexander Graham Bell gav namn till decibel

En förenklad och 4 ganska korta förklaringar på vad decibel är1. Decibel är enheten för ljudtrycksnivå och signalnivå. Decibel förkortas dB. 2. Decibel förändras logaritmiskt i förhållande till en bestämd referensnivå i andra storheter som till exempel tryck (som mäts i pascal) eller spänning (som mäts i volt). Det gör decibel lite svårförståelig fast det egentligen … Läs mer …

Ellära För Ljudtekniker

Ellära för ljudtekniker

Du får aldrig göra avkall på elsäkerheten för att skapa bra ljud. Här kommer … Ellära Som Ger Dig Både En Säker Installation Och Ett Bra Ljud. Ellära är ett omfattande område. Det här inlägget är därför bara en del av vad du som Ljudtekniker eller Musiker bör känna till. Att etablera en genomtänkt strömförsörjning … Läs mer …

Större dynamikomfång ger bättre liveljud

dynamikomfång

Det är viktigt att ljudanläggningen får ett stort dynamikomfång därför att om audiosignalen hamnar utanför det tillgängliga dynamikomfånget får du problem med ljudet. Är ljudanläggning dålig, felaktigt ihopkopplad eller inte riktigt inställd kan dynamikomfånget bli förödande litet. Dynamikomfång Dynamikomfång kan definieras som skillnaden mellan svagast möjliga signal och starkast möjliga signal i hela eller i … Läs mer …

Hur du kopplar högtalare i Addis Ababa

Lars kopplar högtalare i Addis ababadis

Ljudteknikern Lars Bergh och hans högtalare i Addis Ababa.(uppdaterad 2021-03-10.)Koppla ihop högtalare och få rätt impedansNär du parallellkopplar och/eller seriekopplar högtalare förändras impedansen (växelströms-motståndet). Impedans mäts i ohm. Om impedansen blir för låg kan slutsteget gå sönder. Om impedansen blir för hög tappar du effekt. Därför måste du hålla koll på impedansen. De flesta högtalare … Läs mer …

Hur uppstår rundgång?

Rundgång − det eviga problemet när du spelar live. Den smyger sig på, kommer med plötsliga avgrundstjut när du minst anar det, eller så tjuter det mest hela tiden. Musikerna tappar koncentrationen, publiken håller för öronen eller lämnar lokalen. Fokus tas från framträdandet. Förstå varför rundgång uppstår, förebygg och bemästra den. I en serie inlägg … Läs mer …

>