Ljudhastighet i luft vid olika temperaturer

Flygplan i ljudhastighet spränger ljudvallen beroende på temperatur

Ljudhastigheten i luft är cirka 340 m/s vid 15 °C.   Ljudhastigheten är bland annat beroende av temperatur;  ljudhastigheten förändras med ca +0,6 m/s per stigande celsiusgrad. Även höjden över havet påverkar ljudhastigheten. Frekvensen påverkar däremot inte ljudhastigheten.LjudhastighetTemperaturLjudhastighet i luft35 °C352 m/s30 °C349 m/s25 °C346 m/s20 °C343 m/s15 °C340 m/s10 °C337 m/s5 °C334 m/s0 °C331 m/s-30 °C312 m/sFormler för ljudhastighetMed följande formel kan du … Läs mer …

Decibel – Så Funkar Det

Alexander Graham Bell gav namn till decibel

En förenklad och 4 ganska korta förklaringar på vad decibel är1. Decibel är enheten för ljudtrycksnivå och signalnivå. Decibel förkortas dB. 2. Decibel förändras logaritmiskt i förhållande till en bestämd referensnivå i andra storheter som till exempel tryck (som mäts i pascal) eller spänning (som mäts i volt). Det gör decibel lite svårförståelig fast det egentligen … Läs mer …

Ellära För Ljudtekniker

Ellära för ljudtekniker

Du får aldrig göra avkall på elsäkerheten för att skapa bra ljud. Här kommer … Ellära Som Ger Dig Både En Säker Installation Och Ett Bra Ljud. Ellära är ett omfattande område. Det här inlägget är därför bara en del av vad du som Ljudtekniker eller Musiker bör känna till. Att etablera en genomtänkt strömförsörjning … Läs mer …

Större dynamikomfång ger bättre liveljud

dynamikomfång

Det är viktigt att ljudanläggningen får ett stort dynamikomfång därför att om audiosignalen hamnar utanför det tillgängliga dynamikomfånget får du problem med ljudet. Är ljudanläggning dålig, felaktigt ihopkopplad eller inte riktigt inställd kan dynamikomfånget bli förödande litet. Dynamikomfång Dynamikomfång kan definieras som skillnaden mellan svagast möjliga signal och starkast möjliga signal i hela eller i … Läs mer …

Hörsel och säkerhet

Hörseln En normalt hörande människa i åldern 0-30 år kan: •    uppfatta ljud med en frekvens mellan 20-20000 Hz. •    uppfatta ljud med en styrka mellan 0-130 dB. •    bestämma riktingen till ett ljud. •    selektivt urskilja ljud. (Till skillnad från en mikrofon som inte har denna intelligenta förmåga.) Åldersnedsättning En allmän nedsättning av hörseln … Läs mer …

Ellära och elsäkerhet

Spänning, ström, effekt och resistans Elektrisk ström är förflyttning av elektroner eller joner. Spänning är en potentialskillnad mellan två punkter (t.ex. mellan plus och minus på ett batteri). Spänning måste finnas för att ”driva fram” strömmen. Utan spänning ingen ström. Det kan dock finnas en spänning men ändå ingen ström. Det krävs en sluten krets … Läs mer …

Hur du kopplar högtalare i Addis Ababa

Lars kopplar högtalare i Addis ababadis

Ljudteknikern Lars Bergh och hans högtalare i Addis Ababa.(uppdaterad 2021-03-10.)Koppla ihop högtalare och få rätt impedansNär du parallellkopplar och/eller seriekopplar högtalare förändras impedansen (växelströms-motståndet). Impedans mäts i ohm. Om impedansen blir för låg kan slutsteget gå sönder. Om impedansen blir för hög tappar du effekt. Därför måste du hålla koll på impedansen. De flesta högtalare … Läs mer …

3 nivå-områden

På vägen från mikrofon till högtalare förstärks signalen i två steg. Det innebär att det finns tre olika nivåområden för signalen att befinna sig inom. Mikrofonnivå är det svagaste nivåområdet. Som namnet anger är det den signalnivå som kommer från mikrofonerna. Först sker en förstärkning från mikrofonnivå till linjenivå. Det sker i mixerbordets första block … Läs mer …

Reflektion och absorption

Reflektion är när ljudet ”studsar”. Hårda ytor, som t.ex. betongväggar, reflekterar ljudet och ger upphov till eko och efterklang. Absorption är när ljudet ”sugs upp”. Mjuka och porösa material absorberar ljudet. Jämför att sparka en boll mot en hård betongvägg med att sparka den mot en mjuk madrass. Kraften absorberas av madrassen och samma sak … Läs mer …

Stereo och mono

till exempel en del mindre radiomottagare, enklare tv-apparater och inte minst mobiltelefoner (om du lyssnar via mobilens inbyggda högtalare). Spela in i stereo För att spela in något i stereo krävs två mikrofoner (eller en stereomikrofon som är två mikrofoner i samma hölje). Den ena mikrofonen tar mest in ljud från vänster sida och den … Läs mer …

Midi

Midi är förkortning för ”Musical Instrument Digital Interface” Midi är ett dataspråk som används för att styra elektroniska musikinstrument (vanligen syntar), bandspelare, ljusbord, mixrar, datorer m.m. Midi är en internationell standard som idag finns på nästan all ljudteknisk utrustning där det är befogat. Även på mindre och billigare apparater. Du kan inte spela in akustiska … Läs mer …

Analogt och Digitalt

Analogt Det analoga sättet att registrera ljud på uppfanns i början på 1900-talet och har sedan dess utvecklats och förfinats fram till våra dagar. Analog betyder enligt ordboken ”i överensstämmelse med”. Den analoga ljudkedjan kan beskrivas på följande sätt (Se bilden nedan.): Mikrofonen (1) omvandlar sväng-ningarna i luften – lufttrycksvariationerna – till elektriska svängningar – … Läs mer …

Akustik

Akustik är läran om hur ljudet beter sig i olika rum och lokaler. ”Läran om ljudet som vågrörelse”, enligt Norsteds ordbok. Vad är då ljud? Ljud uppstår när luften kommer i svängning. Förtätningar och förtunningar i luften bildar ljudvågor. Frekvensen är antalet svängningar per sekund. Frekvensen mäts i Hertz (Hz). 1 Hz = 1 svängning … Läs mer …

Hur uppstår rundgång?

Rundgång − det eviga problemet när du spelar live. Den smyger sig på, kommer med plötsliga avgrundstjut när du minst anar det, eller så tjuter det mest hela tiden. Musikerna tappar koncentrationen, publiken håller för öronen eller lämnar lokalen. Fokus tas från framträdandet. Förstå varför rundgång uppstår, förebygg och bemästra den. I en serie inlägg … Läs mer …

>