Ljudhastighet i luft vid olika temperaturer

Ljudhastigheten i luft är cirka 340 m/s vid 15 °C.   Ljudhastigheten är bland annat beroende av temperatur;  ljudhastigheten förändras med ca +0,6 m/s per stigande celsiusgrad. Även höjden över havet påverkar ljudhastigheten. Frekvensen påverkar däremot inte ljudhastigheten.

Ljudhastighet

Temperatur

Ljudhastighet i luft

35 °C

352 m/s

30 °C

349 m/s

25 °C

346 m/s

20 °C

343 m/s

15 °C

340 m/s

10 °C

337 m/s

5 °C

334 m/s

0 °C

331 m/s

-30 °C

312 m/s

Formler för ljudhastighet

Med följande formel kan du lätt räkna ut tiden det tar för ljudet att tillryggalägga en viss sträcka


t = l/v


Med nästa formel kan du räkna ut sträckan ljudet tillryggalägger på en viss tid.


l = vt

 • t är tiden i sekunder.
 • l är längden i meter.
 • v är ljudhastigheten i m/s.
 • Beräkna ljudhastigheten

  Bra riktvärden för ungefärliga beräkningar av fördröjningstider med mera:

  • Det tar ca tre millisekunder för ljudet att färdas en meter.
  • På en millisekund hinner ljudet ca 34 cm.

  Ljudhastigheten i kilometer per timme

  nom ljudtekniken används enheten m/s, som en jämförelse kan det vara bra att känna till att:

  340 m/s = 1224 km/h

  Ljudvallen

  Inom flygväsendet kallas ljudhastigheten för 1 mach.


  Ljudhastigheten i fot per sekund


  I engelskspråkig litteratur används ofta fot/s.


  1 fot/s ≈ 0,3048 m/s ≈ 0,3 m/s
  1 m/s ≈ 3,2808 fot/s ≈ 3,3 fot/s

  ljudhastigheten i olika material

  Ljud kan fortplanta sig i andra ämnen än luft men ljudhastigheten varierar kraftigt mellan olika ämnen.

  I tabellen här bredvid kan du se ljudhastigheten i olika ämnen vid 20 °C

  Ämne

  Ljudhastighet

  luft

  343 m/s

  helium

  870  m/s

  vatten

  1500  m/s

  koppar

  3800 m/s

  järn

  5200 m/s

  ljudhastighet vs ljushastighet

  Förväxla inte ljudets hastighet med ljusets hastighet som är väsentligt mycket högre: 300 000 km/s. Ljuset går alltså rejält mycket fortare än ljudet.

  Vill du veta mer om ljud i allmänhet och PA-ljud i synnerhet?

  I min bok Jakten på det perfekta PA-ljudet får du svar på alla dina frågor om ljud och lösningar på det flesta problem som kan uppstå med PA-ljud.

  Ovanstående innehåll kommer från ett av de 30 kapitlen i boken Jakten på det perfekta PA-ljudet - Bibeln om liveljud.

  Jakten på det perfekta PA-ljudet - Bibeln om liveljud

  Du kanske även är intresserad av ...

  Decibel – Så Funkar Det
  Ellära För Ljudtekniker
  Större dynamikomfång ger bättre liveljud
  Hur du kopplar högtalare i Addis Ababa
  >