Ellära För Ljudtekniker

Du får aldrig göra avkall på elsäkerheten för att skapa bra ljud. Här kommer …

Ellära Som Ger Dig Både En Säker Installation Och Ett Bra Ljud.

Ellära är ett omfattande område. Det här inlägget är därför bara en del av vad du som Ljudtekniker eller Musiker bör känna till.

Att etablera en genomtänkt strömförsörjning till ljudanläggningens alla delar hör till det som ofta glöms bort i den allmänna brådskan under riggningen.
 
Kablar dras kors och tvärs och elkontakterna hamnar lätt i helt skilda eluttag i lokalen. Det bäddar för svårlokaliserade brumproblem längre fram. I värsta fall äventyras elsäkerheten med risk för skador på utrustning och människor, och vara förenat med livsfara.
 
 

Ta all ström till ljudanläggning och backline från ett enda jordat uttag.

Genom att ta ström från ett enda jordat uttag blir allt jordat i samma punkt. Det eliminerar de spänningsskillnader som kan finnas mellan olika jordpunkter och stävjar därför uppkomsten av brum och andra elektriska störningar i högtalarna. Om du tar ström från olika uttag i lokalen kan det alltså uppstå krypströmmar som genererar brum. Brum reducerar PA-systemets tillgängliga dynamikomfång.
 
Spänningsskillnader mellan olika jordpunkter kan även ge dig relativt ofarliga men obehagliga stötar, om du tar i två eller flera utrustningar med olika jordpunkter samtidigt. Ett exempel kan vara den sjungande elgitarristen – han/hon håller i sin elgitarr samtidigt som han/hon kanske nuddar mikrofonen med munnen. Men räcker strömmen, kanske du undrar? Läs vidare nedan!

Räcker strömmen om jag tar allt från ett enda uttag?

Ellära - Ett vanligt vägguttag.

Ett ”vanligt” vägguttag,
enfas 230 volt.

Strömmen från ett enda ”vanligt” vägguttag räcker till en ganska stor ljudanläggning. ”Vanliga” vägguttag är oftast säkrade med 10 ampere. Spänningen är 230 volt. Med lite klassisk ellära räknar du snabbt ut att 10 ampere gånger 230 volt är lika med effekten 2 300 watt, enligt ohms lag. Du kan alltså ta ut 2 300 watt innan säkringen går. Oftast ligger flera vägguttag på samma säkring. Ta reda på vilka och se till att det inte finns något inkopplade i de andra.
 
 

Vad drar utrustningen?

Det som bruka dra mest är slutstegen och mixerbordet. Har du koll på vad de drar så vet du vad du har för marginaler. Det brukar stå på baksidan eller undersidan, annars får du titta i bruksanvisningen. Slutsteget drar dessutom inte maximalt hela tiden eftersom dess effektbehov hänger ihop med den effekt högtalarna drar som i sin tur är avhängigt signalnivån på musiken, och den varierar ju som bekant upp och ner hela tiden.

Och om 2 300 watt inte räcker?

Ellära: ett trefasuttag på 16 ampere.

Ett trefasuttag på 16 ampere.

Om 2 300 watt inte räcker eller om du har små marginaler så behöver du ett trefasuttag i lokalen. Trefasuttag är röda och runda. De finns i olika storlekar, ju större desto mer effekt kan du ta ut. Det minsta som finns ger dig 3 x 16 ampere. Då kan du totalt ta ut något över 11 kilowatt (11 000 watt, åter igen ellära :). Det räcker i de allra flesta fall, om det inte är stora utomhusfestivaler eller arenapelningar du jobbar med. Du behöver en trefaskabel av tillräcklig längd samt en liten portabel elcentral som fördelar de tre faserna på ett antal ”vanliga” 230-voltsuttag. Du kan också behöva en övergång från ett större trefasuttag ner till ett 16-ampereuttag. Kolla i förväg vad som finns i lokalen.
 
 

Kan vi ha ljuset på samma trefasuttag som ljudet?

Ljuset drar mångdubbelt mer än ljudet (om det inte är LED-ljus) så det bästa är om ljuset kan få ett eget, större trefasuttag. Finns det bara ett trefasuttag i lokalen får ni förstås samsas om det, men då är det bäst att räkna ut vad lamporna drar och vid behov minska riggen, speciellt om det bara är på 16 ampere.

Inga andra elprylar anslutna till samma säkring som ljudanläggningen.

Andra elprylar som är anslutna till samma säkring som din ljudanläggning är veritabla effekttjuvar och kan utlösa överbelastning så att säkringen går. Inte så kul mitt under konserten. Många elprylar är också potentiella störningskällor när de drar igång, som till exempel mikrovågsugnar, kylskåp, etc. Se därför till att din strömmatning är helt ren från sådant.

Vill du läsa mer om detta ämne så har till exempel Kjell & compani allmän ellära och wikibooks en kurs i ellära

Till sist några förmaningar om elsäkerhet

  • Bryt aldrig skyddsjorden för att bli av med brum. Det är förenat med livsfara! Det finns andra, säkra metoder för att stävja brum.
  • Ersätt aldrig en (trasig eller hel) säkring med något annat än en säkring av samma sort och styrka.
  • Använd inte skadad elektrisk utrustning.
  • Reparera bara själv om du är helt säker på vad du gör. Alla fasta installationer och reparation av all slags trefasutrustning ska alltid utföras av behörig elektriker.
  • Lär dig mer ellära. Det har du nytta av på flera sätt som ljudtekniker och musiker.

Vill du veta mer om ljud i allmänhet och PA-ljud i synnerhet?

Jakten på det perfekta PA-ljudet - Bibeln om liveljud

I min bok Jakten på det perfekta PA-ljudet får du svar på alla dina frågor om ljud och lösningar på det flesta problem som kan uppstå med PA-ljud.

Ovanstående innehåll kommer från ett av de 30 kapitlen i boken Jakten på det perfekta PA-ljudet - Bibeln om liveljud.

>