Större dynamikomfång ger bättre liveljud

Det är viktigt att ljudanläggningen får ett stort dynamikomfång därför att om audiosignalen hamnar utanför det tillgängliga dynamikomfånget får du problem med ljudet. Är ljudanläggning dålig, felaktigt ihopkopplad eller inte riktigt inställd kan dynamikomfånget bli förödande litet.

Dynamikomfång

Dynamikomfång kan definieras som skillnaden mellan svagast möjliga signal och starkast möjliga signal i hela eller i en del av ljudanläggningen. Dynamikomfång kan även vara skillnaden mellan den svagaste och den starkaste punkten i till exempel ett musikstycke eller under en hel konsert. Dynamikomfånget för ljudanläggningar och liveljud mäts vanligen i decibel.

Det är viktigt att ljudanläggningen får ett stort dynamikomfång därför att om audiosignalen hamnar utanför det tillgängliga dynamikomfånget får du "problem" med ljudet.

För att undvika det kan du i förväg skapa ett så stort dynamikomfång som möjligt och sedan se till att signalen inte blir svagare eller starkare än det finns utrymme för.

Är ljudanläggning dålig, felaktigt ihopkopplad eller inte riktigt inställd kan dynamikomfånget bli förödande litet.

I en ljudapplikation begränsas dynamikomfånget av den elektroakustiska brusnivån (lägsta nivån) och distorsionsnivån (högsta nivån). (se bild ovan.)

Två vägar att gå samtidigt

Det finns två vägar att gå för att INTE låta audiosignalen hamna utanför ljudanläggningens dynamikomfång:

  1. Öka ljudanläggningens dynamikomfång.
  2. Minska audiosignalens dynamikomfång.

Bäst resultat får du om du jobbar med båda två.

1. Öka ljudanläggningens dynamikomfång

Detta kan i stort sett göras genom att:

  • Välja utrustning med stort dynamikomfång och stor nivåmarginal. Enkelt sagt: bra utrustning.
  • Använda utrustning med balanserade in- och utgångar, samt dito kablar.
  • Se till att ha en korrekt strömtillförsel och jordning. (Bonus: Läs mitt blogginlägg här.)
  • Optimera gainstrukturen.

Det finns inga direkta nackdelar med att öka ljudanläggningens dynamikomfång. Det är teknik och kunnande som sätter gränserna.

2. Minska audiosignalens dynamikomfång

Att minska audiosignalens dynamikomfång kan vara ett sätt att få den att hålla sig inom ljudanläggningens tillgängliga dynamikomfång. Det är också ett sätt att öka hörbarheten i en högljudd miljö, utan att öka volymen.

Men om audiosignalens dynamik begränsas (för) mycket blir ljudet platt, tröttsamt och tråkigt. Olika musikstilar är också olika känsliga för minskning av dynamiken. "Mjukare musik" är mer känslig än "hårdare musik". Ofta har hårdare musik redan en relativt jämn och hög energinivå och mjukare musik är ofta till sin karaktär mer dynamisk. Med detta i åtanke kan du minska audiosignalens dynamik med hjälp av:

  • kompressorer
  • limiters
  • gejtar.

I min webbkurs Hur du optimerar dynamikomfånget får du veta hur du kan arbeta med dem för att minska brus och undvika distorsion.

Övriga åtgärder

Utöver ovanstående åtgärder kan du även minska det akustiska "bruset", det vill säga sorl från publiken och andra ljud i omgivningen. Det är mycket svårare att sätta ljud i en högljudd eller bullrig miljö än i en tyst. Många gånger är det förstås svårt att påverka men i den mån det går så se till att stänga av eller dämpa störande ljudkällor. Även publikens sorl kan vara en "störande ljudkälla" men samtidigt bidra till stämningen. I de fall publiksorl är en del av tillställningen får du självklart anpassa dig efter situationen. Det kan innebära att komprimera mera, att med hjälp av högtalarnas placering öka hörbarheten, equalisning och andra åtgärder. Att bara öka volymen mer och mer är sällan en bra lösning.

Nästa steg

Webbkurs: Hur du optimerar dynamikomfånget och varför det är viktigt för ljudet"Låt dynamiken jobba för dig istället för mot dig. Lär dig hur du får ut det bästa ur ljudanläggningen. Låt din mix bli svulstigare. Få instrument och röster att höras bra genom en tät ljudbild."

Är det detta du vill? I så fall är det här kursen för dig:
Hur du optimerar dynamikomfånget och varför det är viktigt för ljudet - en webbkurs

>