Hörsel och säkerhet

Hörsel, hörselskador och hörselskydd

Hörseln
En normalt hörande människa i åldern 0-30 år kan:
•    uppfatta ljud med en frekvens mellan 20-20000 Hz.
•    uppfatta ljud med en styrka mellan 0-130 dB.
•    bestämma riktingen till ett ljud.
•    selektivt urskilja ljud. (Till skillnad från en mikrofon som inte har denna intelligenta förmåga.)

Åldersnedsättning
En allmän nedsättning av hörseln börjar redan i 30-års åldern i det högre frekvensregistret.

Tillfälliga nedsättningar
Tillfälliga nedsättningar kan uppstå om du utsätter dig för starka ljud under en längre tid (flera timmar) eller av ett plötsligt starkt ljud, t.ex. ett cymbalslag. Det är de högre frekvenserna som drabbas mest så efter ett tag upplever du ljudet som diskantfattigt. Om öronen får vila sig återkommer din normala hörsel efter ett tag. Vid långa mixpass på hög volym i studion kommer du alltså att vilja öka diskanten efter hand som hörseln mattas för att kompensera för din temporära nedsättning.

Bestående nedsättningar
Utsätter du örat för återkommande starka ljud under längre tid eller ett plötsligt starkt ljud kan du få en bestående hörselskada. En sådan skada går inte att bota men idag finns det fina nästan osynliga ”hörapparater” och andra hjälpmedel. Inget av detta kan dock ersätta en oskadad hörsel. En nedsättning behöver narturligtvis inte betyda att du blir helt döv utan ofta kommer en skada smygande och du märker ingenting för du kan ju inte ”koppla om” till normalt hörande igen för att jämföra. Först när skadan blivit så kraftig att du har svårt att uppfatta vad folk säger upptäcker du din skada.
Sjukvårdens hörseltester sträcker sig vanligtvis bara till 8000 Hz. För ljudtekniker och musiker är det särskilt viktigt att ha god hörsel även över 8000 Hz.
En annan form av hörselskada medför, paradoxalt nog, att du blir känsligare för starka ljudnivåer. Smärtgränsen flyttas nedåt. Det kallas för ”abnorm ljudkänslighet” och heter ”Hyreracusis” med ett finare ord.

Tinnitus - öronsus
Tinnitus är en form av hörselskada som är vanlig bland musiker. Tillfälligt sus har nog de flesta haft någon gång efter en konsert med för stark ljudnivå. En permanent skada innebär däremot ett stort lidande för de drabbade.

Skydda hörseln
Du kan minska risken att få hörselproblem genom att helt enkelt dra ner volymen. Som studiotekniker har du full kontroll över din lyssningsvolym. När du är live-tekniker är det lite svårare eftersom en del instrument är starka redan utan förstärkning. Som ljudtekniker har du ansvar för både din egen, musikanternas och publikens hörsel. Det är till och med olagligt att utsätta folk för skadliga ljudtrycksnivåer och  den verksamhetsansvarige är skyldig att "fortlöpande planera och kontrollera verksamheten ..." Socialstyrelsen har gått ut med allmänna råd om höga ljudnivåer enligt följande.

  • Riktvärden för platser dit barn under 13 år INTE har tillträde
  • Maximal ljudtrycksnivå: 115 dBA
  • Medel Ljudtrycksnivå: 100 dBA
  • Riktvärden för platser dit både barn och vuxna har tillträde
  • Maximal ljudtrycksnivå: 110 dBA
  • Medel Ljudtrycksnivå: 97 dBA

Hörselskydd
Det bästa sättet att skydda sin hörsel är att inte utsätta örat för starka ljud. Har du kommandot över volymkontrollen kan du dra den nedåt. Om du av olika anledningar inte vill eller kan det så finns det olika typer av hörselskydd att tillgå.

 

Hörselkåpor

Hörselkåpor
Hörselkåpor dämpar alla höga frekvenser, ljudet låter instängt och det är svårt att tala med varandra. Klumpigare än proppar men effektivare om man köper kåpor av hög kvalité. Ganska dyra. Passar bäst för bullriga grovarbetsplatser. Finns att köpa på byggmarknader och i järnaffärer.

Vanliga hörselproppar
Dämpar alla höga frekvenser, ljudet låter instängt och det är svårt att tala med varandra. Billiga. Finns att köpa på apoteket.

Musikaliska hörselproppar
Dämpar frekvenserna mera jämt över hela det hörbara området.Ljudet låter nästan som vanligt fast svagare och det går att föra ett samtal. Dyrare. Finns att köpa på apoteket.

Formgjutna hörselproppar

Formgjutna hörselskydd

Det går också att specialbeställa s.k. gjutna proppar. Då görs en avgjutning av ditt öra och hörselskyddet utformas efter just din hörsel. Dyrast.

!    När du spelar in eller mixar kan du självklart inte använda hörselskydd. Du får istället anpassa ljudstrykan till vad dina och andras öron tål.

Sammanfattning
Eftersom en hörselskada inte går att bota så måste du se till att inte få någon genom att:
•    Använda hörselskydd vid starkt ljud och buller.
•    Spela svagare och/eller stå längre ifrån ljudkällan.
•    Testa din hörsel ofta för att i god tid upptäcka skadetendenser.
•    Be gärna att få bli remitterad till ett hörsellabratorium för att testa din hörsel över 8000 Hz.

>