Mastering – Make Up För Din Färdiga Mix

Mastering innebär att du finputsar på dina färdigmixade låtar Därefter importerar du in din färdiga fil i en ny session i inspelningsprogrammet eller masteringsprogrammet och börjar putsa på den. Nu kan du förstås inte ändra enskilda spår längre. Nu är det hela mixen du jobbar med. De vanligaste verktygen och åtgärderna vid mastering brukar vara … Läs mer …

Stereomickning

Stereomikning kan användas när man vill spela in allt på två kanaler eller som en del i en större inspelning. Det kan t.ex. vara ett körpålägg i en rockproduktion, en blåssektion i ett storband, ”överhäng” till ett trumset (mikrofoner ovanför cymbalerna) eller ”ambience” (rumsklang). Det finns flera beprövade tekniker men en som är lätt att … Läs mer …

Musikproduktion i 5 steg

Det tekniska arbetet med en musikproduktion baserad på multikanalstekniken kan delas in i fem steg. 1. Inspelning En musikproduktion börjar med att du spelar in något – ”Alla på en gång”, ett instrument i taget (pålägg) eller genom att bygga en grund med flera på en gång och sedan bygga färdigt låten med pålägg. 2. … Läs mer …

Multikanalsteknik

Syftet med multikanalstekniken är att spela in varje instrument, eller instrumentgrupper på separata spår (kanaler) för att i efterhand (vid mixningen) ha möjlighet att justera ljudet och volymen på varje spår för sig. Så länge det finnns lediga spår kan man också lägga till mer instrument på inspelningen, så kallade pålägg. Det är med andra … Läs mer …

Inspelning på olika sätt

2-kanalsinspelning En inspelning i stereo, enligt alternativ ett, kan ge ett bra resultat vid till exempel inspelning av enstaka instrument eller flera instrument av samma sort, till exempel en kör. Det kan också vara tillräckligt för dokumentation av musik med mer komplex karaktär. Förberedelsetiden är kort  och tekniken är relativt enkel. Kostnader för utrustning och … Läs mer …

>