Upphovsrätt

Upphovsrättslagen

Upphovsrätten är reglerad i lag och brott mot den kan ge böter eller upp till två års fängelse. Här hittar du upphovsrättslagen om du vill fördjupa dig i den. (Extern länk till Riksdagens hemsida.)

Grundtanken med upphovsrätt är att du som skapar musik, skriver litteratur, tar fotografier, gör film eller programmerar dataprogram ska ha rätt att bestämma över din skapelse. Du äger laglig rätt till din skapelse så fort du har skapat den. Det finns inget lagkrav på att den ska registreras på något sätt. Upphovsrätten består av två delar.

1. Den ekonomiska rätten
Den ekonomiska rätten innebär att du ha rätt att få betalt (om du vill) när skapelsen används av andra på ett eller annat sätt.

2. Den ideella rätten
Den ideella rätten innebär att ingen får ändra din skapelse utan ditt medgivande. Dessutom måste den som fått lov att använda din skapelse alltid ange (muntligen eller skriftligen) vem som är skapare.

Upphovsrättens historia och frågeställningar

Upphovsrätten och vad den ska omfatta har och är inte självklar. Det första egentliga skyddet för musikaliska verk kom till först genom 1919 års upphovsrättslagstiftning. I och med internets framväxt och den illegala fildelningen är debatten hetare än någonsin. Ska kompositörerna ha rätt att få betalt? Vad tycker du? Och i så fall för vad ska de ha betalt? Nedladdning, lyssning, spridning, framföranden inspelning eller vad? Och hur ska de få betalt? Genom den så kallade kassettskatten, vid nedladdning, vid köp av cd, avgift på bredbandet, eller på annat sätt?

Bevisfrågan

Ett sätt att kunna bevisa att du är upphovsmannen till ett visst verk är att posta noter eller en inspelning till dig själv och se till att Posten sätter en tydlig datumstämpel på det. Brevet förvarar du sedan oöppnat på ett säkert ställe.

Upphovsrättsterminologi

Upphovsmannen är den eller de som har komponerat musiken (kompositören), skrivit texten (textförfattaren) och/eller arrangerat musiken (arrangören). Upphovsman och artist behöver alltså inte vara samma person men kan förstås vara det. Det kan också vara flera upphovsmän till en och samma låt (till exempel Lennon/McCartney).

Ett verk är en sång, en låt, en symfoni, en visa etc.

Så fort du har skapat ett verk gäller lagen om upphovsrätt för det verket. Alla verk är enligt lag skyddade i 70 år efter upphovsmannens död. Det kallas för skyddad musik. Det finns inget krav på registrering av ditt verk för att det ska vara skyddat. Alla verk har samma skydd oavsett om det är en enkel visa eller en stor symfoni.

Fri musik är all musik där upphovsmannen varit död i mer än 70 år. Den får användas fritt av alla.

Upphovsrätt

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen

Hur du bevakar din upphovsrätt

Att själv bevaka att ditt verk inte spelas, spelas in eller används utan ditt tillstånd är i princip omöjligt. Därför finns det stora organisationer runt om i världen som kontrollerar det åt dig. I Sverige heter detta kontrollorgan STIM och NCB.

Stimhuset

STIM
STIM står för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. STIM är en ekonomisk förening som arbetar utan eget vinstintresse. De samarbetar med liknande organisationer i andra länder för att samordna regler och repertoar. De tar upp avgifter för spelade verk och betalar ut dem till upphovsmännen.

Anslutning till STIM
Har du skrivit musik kan du ansluta dig till STIM genom skriva ett kontrakt med dem. Sedan gör du en så kallad verkanmälan för de verk som du vill ska vara "stimmade". Anmälan innebär bland annat att du upplåter rättigheterna till framförande och inspelning på STIM respektive NCB (se nedan). Du avsäger dig rättigheterna att själv bestämma att verket inte får spelas eller spelas in av vem som helst och du får inte heller bestämma hur mycket (eller lite) betalt du vill ha. Anslutning till STIM för kompositörer är kostnadsfri. Besök STIM här.

STIM tar betalt av musikanvändarna och fördelar pengarna till upphovsmännen. All musik som är verkanmäld till STIM får mot avgift spelas och spelas in. Att själv bevaka att alla betalar för att använda din musik och att förhandla om personliga avtal är i princip omöjligt. Om du vill ha betalt för din musik är STIM i princip det enda alternativet. Näst intill alla kommersiella upphovsmän har verkanmält sin musik.

STIM-avtal för arrangörer och musikanvändare
Om du ordnar en musikfestival eller en fest för allmänheten (där det spelas musik - live eller inspelad) är det du som är arrangör och ska betala till STIM. Skolor, kommuner, biografer, varuhus, radio/TV, de flesta musikställen med mera, har redan avtal med STIM och får därmed nyttja hela STIM:s repertoar.

Om du spelar live på ett musikställe är det alltid arrangören som har skyldighet att anmäla och betala till STIM. Spelar ni egna låtar får ni alltså STIM-pengar för dem. Det förutsätter att arrangören fyller i spellistor med vilka låtar som har spelats. Ni kan för er egen skull fylla i dem åt arrangören så får han/hon skicka in dem.

STIM's bevakning
STIM bevakar allt detta genom:
•    musikrapportering från radio/TV, konsertplatser med mera.
•    samarbete med olika organisationer.
•    fältarbete
•    producenterna för inspelningar

Fler upphovsrättsliga organisationer

NCB
NCB står för Nordisk Copyright Bureau. NCB bevakar inspelningsrättigheterna. De tar ut avgifter för inspelade verk och betalar till upphovsmännen. NCB samarbetar med liknande organisationer i andra länder för att samordna regler och repertoar. NCB är en underorganisation till STIM, därför hittar du NCB på STIM's hemsida.

Du måste ha tillstånd och betala NCB-avgift om du ska spela in och ge ut skyddad musik. En artist som vill spela in och ge ut din låt behöver inte fråga dig personligen, utan han/hon begär tillstånd från NCB och betalar en av NCB fastställd avgift för det. Vill du spela in och ge ut en låt som du har skrivit själv krävs också tillstånd från NCB (om du har ”stimmat” den). Du får betala NCB-avgiften som vanligt men en del av pengarna går tillbaka till dig i egenskap av låtskrivare.

SAMI
Artisterna och musikerna som medverkar på en inspelning har så kallade närstående rättigheter. De ger dem bland annat rätt till ersättning vid medverkan på en inspelning. Artisternas och musikernas organisation heter SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation)

IFPI
Producenterna av en inspelning har också närstående rättigheter som bland annat ger dem rätt till ersättning för de inspelningar de producerar. Producenterna, det vill säga musikbolagen, äger inspelningen. Producenternas organisation heter IFPI (International Federation of the Phonographic Industry).

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen
>