Musikproduktion i 5 steg

Det tekniska arbetet med en musikproduktion baserad på multikanalstekniken kan delas in i fem steg.

1. Inspelning
En musikproduktion börjar med att du spelar in något - "Alla på en gång", ett instrument i taget (pålägg) eller genom att bygga en grund med flera på en gång och sedan bygga färdigt låten med pålägg.

2. Mixning
När inspelningen är klar vidtar mixningen. Under mixningen bestämmer du den slutliga volym- och tonbalansen, stereobilden samt djupet. Detta görs med mixerbordet och med externa processorer (effekter). Alla ljudkällor mixas samman till en stereosignal ( är lika med 2 kanaler). Mixningen tar ofta lika mycket tid som inspelningen.

3. Mastering
När du är nöjd med ljudet är det dags för mastering. Det innebär att du "spelar in" din färdiga mix till en stereofil. Nu har du så att säga sparat din mix. Som påpekats tidigare kan du i det här skedet inte längre påverka enskilda instrument. Är du inte nöjd med din mix är du tvungen att mixa och mastra om.

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen

4. Digital mastering och redigering
Digital mastering innebär att du "finputsar" på din färdiga stereomix. Det är möjligt att "förädla" soundet och jämna ut skillnader i volym och tonbalans mellan olika låtar. Vid redigeringen  lägger du låtarna i rätt ordning och bestämmer rätt längd på pauser. Du gör också "fade in", "fade out" och "crossfade" om du behöver det. När redigeringen och masteringen är klar sparar du det genom att skapa en ny stereofil med det färdiga materialet.  Detta är din "master". I dag kan man göra allt själv men det finns företag som bara sysslar med digital mastering. Fördelen med dem, förutom att de förfogar över riktigt bra utrustning, är den kunskap om hur väldigt många olika produktioner låter och bör låta.

5. Kopiering
Från din master "kopierar" du sedan till till exempel cd eller konverterar till det till en mp3-fil. Mp3-filer tar mycket mindre plats än okomprimerade ljudfiler som wav. Det innebär väsentligt kortare nedladdningstider och mindre utrymme vid distribution via nätet. Kopiering till cd görs vanligen inte i inspelningsstudion (om det inte bara är fråga om några få exemplar) utan av företag som specialiserat sig på kopiering. Vid cd-framställning kan man välja på att bränna cd eller att låta "pressa" upp  dem. Cd-bränning lönar sig bäst vid mindre upplagor, låt oss säga under 500 exemplar. Vid "pressning" måste man först framställa en s.k. glasmaster som övriga cd framställs från. Det medför en hög startkostnad. Trycksaker och labeltryck (tryck på själva skivan) görs ofta med screentryck. Trycksaker till mindre upplagor kan med lämplig programvara tillverkas i hemdatorn  och skrivas ut på en färgskrivare. För cd:n finns det utskrivningsbara självhäftande ettiketter.

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen
>