Inspelning på olika sätt

stereoinspelning
Stereoinspelning

2-kanalsinspelning
En inspelning i stereo, enligt alternativ ett, kan ge ett bra resultat vid till exempel inspelning av enstaka instrument eller flera instrument av samma sort, till exempel en kör. Det kan också vara tillräckligt för dokumentation av musik med mer komplex karaktär. Förberedelsetiden är kort  och tekniken är relativt enkel. Kostnader för utrustning och arbetstid är förhållandevis låga.

När olika instrument är inblandade så uppstår ett behov av att kunna justera ljudet och balansen på varje instrument för sig eller i varje fall på olika instrumentgrupper. Alternativ två ger just den möjligheten. Det kräver lite mer förberedelsetid och någon form av soundcheck (ljudtest) innan själva inspelningen kan starta. Inspelningen mixas direkt och spelas in på två kanaler/spår i datorn.

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen

 

 

 

Multikanalsinspelning
Multikanalsinspelning

Multikanalsinspelning
Multikanalsinspelning är den vanligaste metoden när man arbetar i studio och också den teknik som kommer beröras mest i den här kursen. Det hela går ut på att man precis som i alternativ två ovan låter varje instrument (eller instrumentgrupper) få egna mikrofoner. Skillnaden är att ljudet inte mixas ned direkt utan spelas in på separata spår i datorn. Mixningen sker istället vid ett senare tillfälle, när inspelningen är klar. Den stora fördelen är att varje instrument (eller instrumentgrupp) kan justeras var för sig – i efterhand. Det är omöjligt med någon av de andra teknikerna beskrivna ovan. En blandning (mix) av olika instrument kan aldrig "slås isär" igen. Inte ens med den mest avancerade datorn i världen. Detta beror på att när instrumenten mixats ihop bildar de en enda sammansatt ljudvåg.

Är det så att sången har blivit för svag eller att det blev för lite diskant på gitarren, så behöver man med multikanalsmetoden inte sammankalla alla musiker och göra en ny inspelning utan det är "bara" att mixa om det.
Nackdelarna med multikanalsinspelning är att det är mer tidskrävande, kräver mer utrustning och kunnande. Därmed blir det självfallet högre kostnader för denna typ av inspelningar.

Kommersiella pop- och rockproduktioner, och oftast även jazz, görs i princip uteslutande med multikanalsteknik. Vid inspelning av till exmepel klassisk musik och (i viss mån) visa,  används ofta 2-kanalsinspelning, alternativ två.

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen
>