Mina tips på EQ-inställningar på mixerbordet för elgitarr live

De frekvensområden du bör ha mest koll på när du ställer in equalisern på mixerbordet

Viktiga frekvenser för elgitarr
 • 20-80 hertz: använd hipassfiltret för att skära i de här frekvenserna.
 • 100-200 hertz: förstärk (boosta) om du vill ha ett "fylligare ljud. Dämpa (skär) om ljudet är för "bumligt”.
 • 320 hertz - 1,25 kilohertz: boosta för att få mer av instrumentets ”kropp". Skär här om ljudet är för "störigt”.
 • 2-3,5 kilohertz: boosta för ökad tydlighet. Skär om ljudet blir för vasst.
 • 6-10 kilohertz: förstärk detta område om du vill ha extra "surr" från en distad elgitarr. Dämpa om du vill ha mindre av det.
 • Ovanför 10-12 kilohertz: elgitarren har inga övertoner ovanför detta område. Om du har brus eller elektromagnetiska störningar från elgitarrens kanal, kan du skära med ett lågpassfilter här ovanför.

Hela detta inlägg är en försmak på e-boken Elgitarr Live

Text och bilder är hämtade från pdf:n Elgitarr Live.

Det är inte exakt som det ser ut i pdf:n men det ger dig en god uppfattning av vad du får ut av den.

Hipassfilter på elgitarr

Hipassfiltret rekommenderas på elgitarrer. Det skär ofta under 100 Hz och tar därmed bort en massa onödigt bummel i basregistret. Elgitarrens lägsta ton är på cirka 80 Hz så basen i elgitarren påverkas inte så mycket. När det gäller distade elgitarrer behövs det ofta dras ner lite på basfrekvenserna ändå, för annars blir det lät ”grötigt” i basregistret.

Låt elbasen sköta de låga frekvenserna. En elgitarr kan låta tung utan att ta över elbasens roll. Låt elbas och elgitarr komplettera varandra klangmässigt istället för att bråka om samma register. Undvik därför att förstärka (boosta) elgitarrens låga frekvenser i mixerbordet.

Lågpassfilter på elgitarr

Frekvenser ovanför 10-12 kilohertz kan du oftast skära med ett lowpass-filter.

En elgitarrist spelar elgitarr

Eq för distad elgitarr

Om en distad elgitarr låter för vass eller för uddlös i disten är det ofta frekvenserna runt 2–4 kHz som behöver justeras. En förstärkning (boost) i det registret gör en uddlös elgitarr till en surrande bålgeting. Dämpa (skär) i det registret om du vill ha en vass elgitarr lite mindre påfrestande att lyssna på. Det kan också vara effektfullt att bara boosta detta register bara när det är elgitarrsolo. Håll även koll på  området 6-10 kilohertz där det finns en del "surr" från distad elgitarr.

Eq för elgitarr med rent ljud

För en ren elgitarr gäller det att hitta en mjukhet i ljudet så att den inte blir ”störig” (om den nu inte ska vara störig). Ofta är det mellanregistret som behöver ses över. Prova att skära runt 300 Hz–1 kHz. Vill du ha sprödhet i ljudet boosta övre mellan och/eller diskant. För ett fylligare ljud boosta runt 150–250 Hz.

Eq för elgitarrister som spelar jazz

En jazzgitarr ska ofta vara ganska mullig och varm i ljudet. Skär i övre mellan och/eller diskant om det behövs.

E-bok: Elgitarr - Bästa Liveljudet för Elgitarr

Sammanfattning equalizer för elgitarr

 • Använd hipassfiltret.
 • Rulla av lite bas och låt elbasen sköta basfrekvenserna.
 • Behöver du ett fylligare ljud, boosta runt 150–250 Hz.
 • Boosta runt 2–4 kHz för ett tydligare ljud.
 • Skär i samma frekvenser om elgitarren är för vass.
 • Komprimera elgitarr med rent ljud.

Tips när det är gitarrsolo

Det finns andra sätt än att höja volymen för att få solot att stå ut lite extra. Ofta ökar gitarristen volymen själv när det är dags för solo genom att stampa på någon effektpedal. Vid mixplats kan du då testa följande under solot.

 • Boosta övre mellanregistret runt 2–4 kHz.
 • Lägg på ett snyggt reverb på 1–1,5 sekunder.
 • Om gitarristen är panorerad lite åt sidan, panorera till
  mitten under solot.
Elgitarrens hals och strängar

Elgitarrens intervall, frekvensområde och stämning

Elgitarrens intervall

Elgitarrens intervall går från E (stora oktaven) upp emot e3 (trestrukna oktaven).

Elgitarrens frekvensområde

Elgitarrens frekvensområde går från cirka 80 hertz (E) till uppemot 1300 hertz (e3).

Elgitarrens övertoner når upp till cirka 10 kilohertz.

Stämma elgitarr och gitarr

Standard-stämning för både elgitarr och akustiska gitarrer är E, A, d, g, b, e1.

Det finns många andra varianter av stämningar. Se till exempel gitarr.org eminenta sida om öppna stämningar.

Det finns även sjusträngade elgitarrer med en lägre sträng, ofta stämd i B (cirka 60 Hz)

På gitarr.org/stamma-gitarren.html visas hur du stämmer elgitarr och gitarr.

E-bok: Elgitarr - Bästa Liveljudet för Elgitarr

Hur brukar du ställa in mixerbordets equaliser på elgitarrkanalen? Vad är svårast tycker du? Kommentera gärna nedan!
>