6 lösningar när elgitarren blir för stark eller svag på spelningen

PROBLEMEN

Har du haft något, eller flera, av följande problem med elgitarrljudet på spelningarna eller i replokalen?

Elgitarren är för stark ...

 1. 1
  ... tycker elgitarristen. Alla andra tycker det är bra. (Det här händer nästan aldrig.) 😉
 2. 2
  ... tycker alla på scenen, utom elgitarristen.
 3. 3
  ... tycker publiken. Den tycker den överröstar alla andra instrument.

Elgitarren är för svag ...

 1. 4
  ... tycker elgitarristen. Hen tycker sig ha svårt att höra vad hen själv spelar.
 2. 5
  ... tycker alla på scenen, utom elgitarristen.
 3. 6
  ... tycker publiken. 

! Kombinationer  av ovanstående problem är vanligt. Till exempel 2 och 3. Det kan också vanligt att när du åtgärdat ett problem får du ett eller två andra istället, till exempel när du åtgärdat problem 2 kan problem 4 och/eller 5 uppstå.

Hela detta inlägg är en försmak på e-boken Elgitarr Live

Text och bilder är hämtade från pdf:n Elgitarr Live.

Det är inte exakt som det ser ut i pdf:n men det ger dig en liten uppfattning av vad du får ut av den.

Vi kommer till lösningarna strax men tänk på detta först ...

I pedagogiskt syfte skiljer jag rent teoretiskt på ljudet från elgitarrens förstärkare/högtalare, medhörningen/scenljudet och ljudet från PA:t ut till publiken.

I verkligheten så blandar sig förstås ljuden från de olika högtalarna till ett ”totalljud” i lokalen. Ett totalljud som låter olika beroende på om man befinner sig bland publiken eller på scenen, men även beroende på var i publiken eller var på scenen man befinner sig.

Ljudet från elgitarrens förstärkare/högtalare blir förstås en del av medhörningen/scenljudet som i sin tur blir en större eller mindre del av publikljudet, beroende på lokalens storlek och ljudnivån på scenen. Ljudet från publikhögtalarna blir också en del av scenljudet/ medhörningen. Publikhögtalarna kan även utgöra medhörningen, om de placeras bakom musikanterna.

Utöver det påverkas (det jag här kallar) totalljudet även av lokalens akustik.

PS. Jag skriver mestadels "elgitarr, elgitarrist", och så vidare, i singularis. Problemen och lösningarna gäller dock även för två eller fler elgitarrer och elgitarrister. DS.

LÖSNINGARNA

1-3. Lösningar när elgitarren är för stark ...

(Så att alla blir nöjda: elgitarristen, medmusikanterna och publiken.)

1. Om elgitarristen tycker att elgitarren är för stark kan du:

 • Minska volymen på gitarrförstärkaren och/eller minska volymen i elgitarristens medhörning.
 • Om det är fler än elgitarristen som betjänas av samma medhörningsssystem så får de enas om en lagom volym, alternativt får du sätta upp separata system till dem.
 • Om elgitarrens volym ut till publik då blir för svag så öka elgitarrens volym ut till publik med regeln på gitarrkanalen.
 • Om medhörning sker genom publikhögtalarna så kanske elgitarrens volym måste vara som den är för att den ska bli lagom för publiken. I sådana fall får elgitarristen flytta sig längre bort från publikhögtalarna.

2. Om alla musikanter, utom elgitarristen, tycker elgitarren är för stark på scenen kan du:

 • Minska volymen på elgitarrförstärkaren och/eller minska volymen i medmusikanternas medhörning(ar).
 • Om elgitarristen för svårt att höra sig själv då, så se punkt 4 nedan.

3. Om publiken tycker att elgitarren överröstar andra instrument kan du:

Detta problem uppträder ofta tillsammans med problem 1 ovan, så de två första punkterna är samma som dem. När du åtgärdat problem 2 kan problem 4 och/eller 5 uppstå, så de punkterna liknar dem som finns under respektive problem.

 • Minska volymen på gitarrförstärkaren och/eller minska volymen i elgitarristens medhörning.
 • Om det är fler än elgitarristen som betjänas av samma medhörningsssystem så får de enas om en lagom volym, alternativt får du sätta upp separata system till dem.
 • Om elgitarrens volym ut till publik då blir för svag så öka elgitarrens volym ut till publik med regeln på gitarrkanalen.
 • Om medhörning sker genom publikhögtalarna så kanske elgitarren blir för svag för elgitarristen. I sådana fall får elgitarristen flytta sig närmare sin förstärkare och/eller publikhögtalarna.
 • Om elgitaristen för svårt att höra sig själv placera, om möjligt, gitarrförstärkarens högtalare och/eller medhörning närmare öronhöjd på elgitarristen, riktad mot dennes öron. Det brukar markant minska den volym som krävs för att elgitarristen ska höra sig själv bra och bli nöjd.
 • Placera medmusikanternas medhörning(ar) närmare öronhöjd på dem, riktad(e) mot deras öron. Det brukar markant minska den volym som krävs för att de ska höra bra och bli nöjda.

4-6. Lösningar när elgitarren är för svag ...

4. Om elgitarristen har svårt att höra sig själv kan du:

 • Öka volymen på elgitarrförstärkaren (om det inte blir för starkt för medmusikanter och publik då).
 • Öka volymen i elgitarristens medhörning (om det inte blir för starkt för medmusikanter och publik då).
 • Som ett första alternativ till att öka elgitarrens volym (om det blir för starkt för medmusikanter och publik), eller som komplement (om det inte räcker att öka volymen), kan man, om möjligt, placera gitarrförstärkarens högtalare och/eller medhörning närmare öronhöjd på elgitarristen, riktad mot dennes öron. Det brukar markant minska den volym som krävs för att elgitarristen ska höra sig själv bra och bli nöjd.
 • Placera elgitarristens medhörning närmare öronhöjd på dem, riktad mot hens öron. Det brukar markant minska den volym som krävs för att de ska höra bra och bli nöjda.

5. Om elgitarristen hör sig själv bra men medmusikanterna har svårt att höra vad hen spelar kan du:

 • Placera medmusikanternas medhörning(ar) närmare öronhöjd på dem, riktad(e) mot deras öron. Det brukar markant minska den volym som krävs för att de ska höra bra och bli nöjda.
 • Öka volymen i medmusikanternas medhörning(ar) (om det inte blir för starkt för publiken då).

6. Om publiken inte hör elgitarren tillräckligt bra kan du:

 • Om elgitarrförstärkarens högtalare inte är mickad, öka elgitarrens volym på gitarrförstärkaren och vara vaksam på att problem 2 och/eller 6 inte uppstår.
 • Om elgitarrförstärkarens högtalare är mickad, öka elgitarrens volym ut till publik med regeln på gitarrkanalen.

E-bok: Elgitarr - Bästa Liveljudet för Elgitarr

Det här påverkar problemen och lösningarna:

 1. Lokalens storlek.
 2. Volymen på gitarrförstärkaren.
 3. Placering av gitarrförstärkaren och dess medhörning.
 4. Om elgitarren är med i PA.t eller inte. Bör den vara med eller inte?
 5. Medhörning av elgitarren för elgitarristen och medmusikanterna.

1. Lokalens storlek

Lokalens storlek påverkar valet av lösningarna för alla kommande punkter.

Små lokaler

Med små lokaler menar jag lokaler med plats för upp till ungefär 200 personer i publiken. I små lokaler är problemet oftast att elgitarren blir för stark både på scenen och för publiken.

Stora lokaler

Med stora lokaler menar jag lokaler med plats för mer än cirka 600 personer i publiken. I stora lokaler och på arenor är problemet ofta att alla på scenen inte hör elgitarren tillräckligt bra. Kanske inte publiken heller. Det är dock relativt lätt åtgärdat.

Mellanstora lokaler

Med mellanstora lokaler menar jag lokaler med plats för ungefär 200-600 personer i publiken. I mellanstora lokaler kan det bli samma problem som i både små och stora lokaler.

2. Volymen på gitarrförstärkaren

Volymen på elgitarren är ofta ett känsligt kapitel, för elgitarristen. Det här gäller dock sällan bara elgitarristen men faktum är att ju mindre lokalen är desto viktigare är det att hålla ner volymen på scenen, på såväl egna förstärkare som trummor (inte minst) och i medhörningshögtalare.

Om gitarrförstärkaren inte är uppmickad så får nivån och balansen anpassas efter både scenljudet och ljudet ut till publik. Det blir ofta till att kompromissa. 

Om ljudet från instrumentens förstärkare på scenen (eller trummorna) är för starka tappar ljudteknikern vid mixerbordet kontrollen över ljudet. Hen är bakbunden eftersom hen varken kan öka eller minska volymen på scenen och ut till publik. 

Det är därför viktigt att redan vid soundcheck hitta en rätt nivå och balans för volymen på scenen. En nivå och balans som fungerar för alla på scenen och som samtidigt inte blir för stark för publiken.

Ett sätt att komma tillrätta med det här är att jobba med placeringar av förstärkare (och medhörningshögtalare) som gynnar hörbarheten för de musikanter som ska ta del av de aktuella instrumentens spel. I nästa punkt ger jag förslag på olika placeringar för gitarrförstärkare och dess medhörningshögtalare.

3. Placering av gitarrförstärkaren och dess medhörning

Placeringen av gitarrförstärkaren (läs dess högtalare), och i förkommande fall även dess medhörningshögtalare, har betydelse för elgitarristens och medmusikanternas, samt publikens upplevelse av för starkt eller svagt. Ju mindre lokalen är desto större vikt bör läggas på en bra placering. Det här bör vara en första proaktiv åtgärd för att komma tillrätta med volymproblem. Här nedan går jag igenom några möjliga placeringar samt dess för- och nackdelar.

3.1. Långt bak på scenen vid sidan av trumsetet

En klassisk placering för gitarrförstärkaren och dess högtalare är ganska långt bak vid sidan av trumsetet riktad ut mot scen och publik. Då sprider den sitt ljud till både musiker och publik. Det fungerar bra i stora lokaler (där man då kan micka upp gitarrförstärkarens högtalare) eller i små lokaler, om elgitarren inte ska ut i PA:t. I mellanstora lokaler kan det fungera ibland men inte alltid.

Gitarrförstärkare på stativ.

En så kallad komboförstärkare (förstärkare och högtalare i ett) på stativ. Hörbarheten ökar när högtalaren kommer närmare och riktas mot gitarristens öron. På så sätt kan volymen hållas ner. En fördel på köpet är att gitarrförstärkarens kontroller kommer upp i lagom höjd för justering.

3.2. Vid sidan av scenen

Om gitarrförstärkarens högtalarlåda är öppen på baksidan (det vill säga att den sprider ljud både framåt och bakåt) kan du placera den på sidan av scenen, riktad in mot mitten på scenen. Det finns speciella stativ för gitarrförstärkare, annars kan det gå bra att till exempel ställa den på en transportlåda (eng. case).

Ibland kan det fungera att ställa den uppe på en av högtalarstaplarna för publiken, riktad in mot scenen. Se bara till att säkra den ordentligt så att den inte kan ramla ner och skada någon. Här får du också tänka på om det finns behov att justera förstärkarens kontroller under spelningen, och om de i så fall är nåbara för gitarristen.

Att placera gitarrförstärkaren vid sidan scenen kan fungera bra i lokaler av alla storlekar men då bör elgitarren var med ut i PA:t, så att ljudteknikern kan kontrollera volymen från mixerbordet i både medhörning och ut till publik.

3.3. I framkant scenen

Om gitarrförstärkarens högtalarlåda är sluten på baksidan (det vill säga att den endast sprider ljud framåt) så är en tredje variant att placera gitarrförstärkaren (läs dess högtalare) liggandes i uppvinklat läge framkant scenen, spelandes in mot musikanterna.

På så sätt kan du öka hörbarheten utan att öka volymen. Tar du med elgitarren ut i PA:t finns det egentligen ingen anledning att låta gitarrförstärkaren spela ut till publiken också.

Att placera gitarrförstärkaren i framkant scenen kan fungera bra i lokaler av alla storlekar, speciellt i mindre lokaler, men då bör elgitarren var med ut i PA:t, så att ljudteknikern kan kontrollera volymen från mixerbordet i både medhörning och ut till publik.

4. Behöver man verkligen micka elgitarren i små lokaler?

I små och mellanstora lokaler är problemet oftast att elgitarren tenderar att bli för stark. Detta åtgärdas tyvärr ofta felaktigt genom att öka volymen på övriga instrument. Tanken är förstås att skapa en bra volymbalans mellan instrumenten men resultatet blir oftast att  totalvolymen blir för stark så allt "grötar ihop sig", speciellt i små lokaler med dålig akustik.

Om elgitarren ska gå ut i PA:t i en mindre lokal gäller det, som jag tagit upp fler än en gång, att begränsa volymen från gitarrförstärkaren till publiken, annars finns det som sagt inget att ge på för ljudteknikern.

Men att bara sänka volymen på förstärkaren kan, också som sagt, göra att musikanterna inte hör elgitarren tillräckligt bra. Det åtgärdas då med lösningarna under punkter fyra till sex ovan.

Jag förespråkar att micka upp elgitarren även i små lokaler. Då finns möjligheten att lägga ut den i PA:t och/eller medhörningen om behov finns eller uppstår. Det betyder inte att du måste ha med den ut men om det skulle behövas är det bara att dra upp regeln på gitarrkanalen och/eller vrida upp potentiometern för medhörningen. Om du inte mickat upp den och du plötsligt skulle behöva den i mixen, kommer du inte att gå fram och micka upp den under pågående konsert, eller hur.

5. Medhörning för elgitarristen och medmusikanterna

I små och mellanstora lokaler bör du vara försiktigt med elgitarr i monitorhögtalarna, det grötar lätt till hela scenljudet. Se istället till att gitarristen hör sig själv bra från sin förstärkare, genom att rikta och placera den så optimalt som möjligt enligt ovan.

I elgitarrbaserad musik och/eller på större scener kan man ofta öka hörbarheten bra genom att lägga ut elgitarr i ett sidefill (medhörningshögtalare vid scenens framkant, riktade in mot scenen) Börja med att lägga ut elgitarren i sidefillet och undvik att lägga ut den i frontmonitorer, om det inte behövs.

Sidefill är relativt vanligt i stora lokaler och arenor men det kan fungera bra även i små och mellanstora lokaler.

Två elgitarrister på var sin sida som behöver höra varandra extra väl, kan få den andres elgitarr i sina respektive monitorer (om de har var sitt system).

Trummisen kan också behöva elgitarr i sin monitor men med välplacerade gitarrförstärkare minskar det behovet.

Hur många medhörnings-system och -högtalare du kan ha beror på hur många aux sends och medhörnings-slutsteg och -högtalare du har tillgång till. Hur många du behöver beror mer på scenens och lokalens storlek. På en liten scen är det ingen större mening med för många olika system eftersom medhörningshögtalarna behöver stå så nära varandra att det ändå inte blir tillräcklig separation mellan de olika medhörningsmixarna.

Om elgitarren är för stark och inget annat hjälper ...

När inget annat hjälper är det dags för mer drastiska lösningar.

Stäng in gitarrförstärkaren i en ljuddämpad låda

En lite mer sofistikerad variant, som är bra att använda när gitarrförstärkaren kräver stark volym för att låta bra, är att micka upp den inne i en ljuddämpad låda. Det blir ett härligt sound men med bibehållen kontroll över volymen på både scenen och till publiken. Googla på till exempel "buy electric guitar isolation box" om du vill köpa en eller, om du vill bygga en själv, "How to build a compact electric guitar cabinet isolation box".

Lajna elgitarren och distribuera all medhörning via in-ear

Ett sätt att få isolation och total kontroll är att lajna elgitarren via en dedikerad förförstärkare och distribuera all medhörning via in-ear (medhörning via hörselsnäckor).

Lajna

Genom att koppla elgitarren via en förförstärkare och vidare till mixerbordet kan du få ett bra ljud utan gitarrförstärkare. En förförstärkare till elgitarr kan vara allt från en rördriven rackenhet eller effektpedal till digitala multieffekter där en del av dem kan simulera olika klassiska förstärkar- och högtalarkombinationer.

Fördelen med att lajna elgitarren på detta vis (utan någon förstärkare på scenen) är att du som ljudtekniker får full kontroll över volymen på både scenen och ut till publik. En annan fördel är att du slipper släpa omkring på tunga förstärkare och dess högtalare.

Till nackdelarna hör att man missar den äkta gitarrförstärkarens sound (men soundet kan förstås vara till belåtenhet ändå). Vidare förlorar gitarristen direktkontrollen över sin medhörningsvolym. Det kräver att ljudteknikern gör sitt jobb och ger gitarristen det hen behöver för att höra sig själv, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att öka volymen. Det kan även innebära att öka hörbarheten på elgitarren genom att använda mixerbordets equaliser på ett kreativt sätt, samt hitta genomtänkta placeringar för gitarrförstärkare och medhörningshögtalare.

Det är sällan man lajnar en elgitarr via enbart en vanlig passiv linebox. Anledningen är att effektpedaler, gitarrförstärkare och dess högtalare utgör en så stor och viktig del av elgitarrens sound. Jämför med till exempel elbas, som ofta lajnas, där har förstärkarljudet inte samma höga prioritet.

En Line 6 Helix

Det finns många olika förförstärkare och multieffekter på marknaden. En Line 6 Helix ger dig både olika effekter samt digitalt simulerade kombinationer av gitarrförstärkare och högtalare.

Ett par exempel på andra märken och modeller är Kemper Profiler, Fractal Axe-f III, med flera.

In-ear monitor (IEM)

Om du lajnar allt som går att lajna och dessutom använder in-ear monitoring, istället för traditionell medhörning via medhörningshögtalare, så blir det nästan som att sitta i en studio och mixa en inspelning. Du får stor kontroll över ljudet men det blir också en helt annan ljudbild på scenen som kan kännas ovan för musikanterna i början. Vissa kommer aldrig att gilla den utan vill ha äkta ljudtryck från medhörningshögtalare.

In-ear finns både trådlöst och trådbundet men trådlöst är det vanligaste. Ett trådlöst system består av tre delar:

 1. sändare
 2. mottagare
 3. hörselsnäckor

Alla på scenen har egna mottagare och förstås även egna hörselsnäckor men flera kan dela samma mix från samma aux send.  Det ultimata är förstås att var och en får sin personliga mix. Det förutsätter dock att det finns tillräckligt många (pre) aux sends på mixerbordet samt att alla i bandet har var sin egen sändare.

In-ear monitoring är ett stort område som jag kommer att återkomma till framöver. Vill du veta mer om hur du kan få bättre ljud på elgitarren i PA:t så rekommenderar jag min e-bok nedan.

E-bok: Elgitarr - Bästa Liveljudet för Elgitarr

Om det är är något du undrar över eller något som är otydligt så fråga och kommentera gärna här nedanför...
>