Verkningsgrad

Högtalarens verkningsgrad brukar anges som ljudtrycksnivån i decibel på en meters avstånd med en watt tillförd effekt. (dB@1W@1m).

En högtalare med verkningsgraden 96 dB@1W@1m ger alltså ljudtrycksnivån 96 decibel mätt en meter från högtalaren när slutsteget lämnar effekten en watt.

Verkningsgraden har stor betydelse för den ljudstyrka som kan uppnås med ett visst slutsteg. Lättdrivna högtalare (högtalare med hög verkningsgrad) minskar kostnaden för slutsteg väsentligt.

För att öka ljudtrycksnivån med tre decibel krävs dubbelt så mycket effekt av slutsteget. En högtalare med verkningsgraden 96 dB klarar sig därför med ett hälften så stort slutsteg jämfört med en högtalare som har 93 dB verkningsgrad. Samtidigt har högtalaren en övre gräns för hur mycket den tål innan den går sönder. Här får du veta mer om högtalarens effekttålighet.

>