Stereo- och monokanaler

Monokanaler och Stereokanaler
Här syns tre monokanaler (vita reglar) och två stereokanaler (blå reglar).

Mixern består till största del av ett antal ingångskanaler (kanaler). Kanalerna kan vara i mono eller i stereo. Stereokanaler används till ljudkällor som redan är i stereo, till exempel cd/mp3-spelare eller syntar. Normalt går det inte att ansluta en mikrofon till en stereokanal. Till alla mikrofoner använder du monokanaler. Stereo skapas sedan med hjälp av panoreringarna. De bestämmer om kanalens ljud ska gå till vänster eller höger utgång/högtalare, "ligga i mitten" (det vill säga lika starkt i både vänster och höger utgång/högtalare) eller någonstans där i mellan.
©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen

Till varje monokanal kan du ansluta en ljudkälla, till exempel en mikrofon eller ett lajnat instrument. Vill du ansluta till exempel en cd/mp3-spelare så behöver du två monokanaler, en för vänster kanal och en för höger, om du inte har några stereokanaler vill säga. På en stereokanal justerar du både vänster och höger kanal med samma knappar och rattar.

På varje kanal (mono som stereo) har du möjlighet att bearbeta (påverka) ljudet på varje ljudkälla för sig. Antalet kanaler kan variera från två till över etthundra. Mixern brukar döpas efter antalet kanaler – en 16-kanalsmixer har alltså 16 ingångskanaler. Signalen från varje kanal kan sedan skickas vidare till mastern där de mixas ihop till två kanaler (vänster och höger).

Här kan du lära dig mer om de olika knapparna och rattarna på en kanal.

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen
>