Spridning

Högtalarens horisontella spridning.
Högtalarens horisontella spridning, sett uppifrån.

Spridningen anges i grader såväl vertikalt som horisontellt. Liten spridningsvinkel innebär helt enkelt att du behöver fler högtalare för att täcka in ett bestämt område. Liten spridningsvinkel ger generellt en jämnare frekvenskurva och en tydligare yttre gräns för det område man vill att det ska höras på.

Spridningen är olika stor för olika frekvenser. Basen är i princip rundstrålande. Ju högre frekvens desto mer riktat ljud.

Högtalarens vertikala spridning
Högtalarens vertikala spridning, sett från sidan.

Här får du veta mer om hur högtalarens verkningsgrad påverkar effektbehovet och volymen.

>