Slutstegets uppgift

Slutstegets uppgift är att förstärka den relativt sett svaga linjesignalen från mixerbordet, till en signal som orkar driva högtalarna, så att de kan avge önskad ljudtrycksnivå. Slutsteget kan vara

  • inbyggt i mixerbordet (aktiv mixer).
  • inbyggt i högtalarlådan (aktiva högtalare).
  • en fristående enhet (slutsteg).

De flesta slutsteg är i stereo

De flesta friststående slutsteg för liveljud är i stereoutförande. Det betyder att det egentligen är två slutsteg i samma låda. Ett stereoslutsteg kan därför användas för att driva till exempel

  • vänster och höger högtalarlådor
  • två högtalarlådor på samma sida
  • mellanregister- och diskanthögtalare (i samma låda eller i olika lådor) i ett aktivt delat system
  • två monitorsystem (i mono).

Det förekommer även monoslutsteg och fyrkanalsslutsteg.

>