Slutstegets kontroller

Ingångsnivå

Med rattarna för ingångsnivån kan inkommande signal dämpas. Normalt finns det en ratt för varje kanal på slutsteget. Ingångsnivån är graderad i decibel eller 0–10. Vid tio, är det ”raka rör” – ingen dämpning sker av inkommande signal. Vid noll är det tyst.

Link

Link är en knapp som länkar samman ingångarna så att en ingång matar båda slutstegen. Används om man vill driva två (eller fler) högtalare på ena sidan och utnyttja hela stegets effekt. Ett steg på 2×500 W ger alltså 500 W till varje (kedja av) högtalare.

Bridge

Bridge (sv. bryggkoppla) I bridgeläge fungerar slutsteget som ett monosteg och ger dubbla effekten. (Ett steg på 2×500 W ger i bridgeläge 1×1 000 W till en (kedja av) högtalare. Vanligtvis är det en av ingångarna som är tänkt att användas i bridgeläge. Högtalarutgång är antingen en separat monoutgång eller så tar man pluspolen från den ena utgången till högtalarens minuspol och pluspolen från den andra utgången till högtalarens pluspol, alltså pluspolen från båda utgångarna.

>