Slutstegets effekt vs impedans

Högtalarens impedans påverkar hur hög effekt slutsteget levererar. De flesta högtalare är på 4 eller 8 Ω (ohm) men även 6, 12 och 16 Ω förekommer. Impedansen minskar vid parallellkoppling av två eller flera högtalare.

Effekt

Ju lägre högtalarens impedans är desto högre effekt levererar slutsteget (vid en given spänning). Slutsteget kan dock inte leverera hur hög effekt som helst. Ju lägre impedans högtalaren har desto hårdare får slutsteget arbeta. De flesta slutsteg klarar ner till 4 Ω last. En del tillverkare anger att deras slutsteg klarar ner till 2 Ω, men där ska man vara försiktigt. 2 Ω är inte långt från en ren kortslutning!

Hög impedans

Hög impedans minskar risken för överbelastning men ger dig mindre effekt. Ett grovt riktvärde är att slutstegets effekt (nästan) halveras vid varje fördubbling av högtalarens impedans. Om slutsteget, enligt tillverkaren, kan leverera 2×500 W vid 4 Ω så ger det i runda tal bara ca 2×250 W vid 8 Ω respektive 2×125 W vid 16 Ω!

Låg impedans

Låg impedans gör alltså att man får ut mer effekt, samtidigt ökar som sagt belastningen på slutsteget. Om slutsteget blir överbelastat ökar först distorsionen. Om överbelastningen är kraftig eller långvarig kan steget gå sönder, om inte något inbyggt automatiskt skyddssystem går in och stänger av slutsteget.

>