Regeln

Regel, eller på engelska: fader.
5:e blocket, regeln (eng. fader)

Regeln (eng. fader) är det femte och sista blocket av de fem blocken på en ingångskanal. Regeln används som volym när det är uppkopplat för mixning (mixern som ligger efter inspelningen i signalkedjan) och som inspelningsnivå (eng. recording level) när det är uppkopplat för inspelning (när mixern ligger före inspelningen i signalkedjan).

Regeln är graderad i decibel. 0 (noll) dB är "normal-läget" där ingen förstärkning  eller dämpning av signalen sker. Regeln är därför gradarerad med "minus decibel" när du drar ner den under nolläget.
©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen

On-knappen brukar sitta bredvid regeln. När den är nedtryckt är kanalen på. Ibland finns en mute-knapp istället. Med mute-knappen nere är kanalen avstängd.

Solo-knappen, eller pfl som den också heter, brukar också sitta i närheten av regeln. När solo-knappen trycks ned på ett mixerbord för studiobruk tystas alla andra kanaler (detta sker av praktiska skäl inte på ett live-bord) och ingångsnivån visas på mixerbordets VU-mätare. Nära regeln sitter också peak-lysdioden (en röd lysdiod) som indikerar för stark ingångsnivå. (Se mikrofonförstärkaren.)

Här kan du se vilka in- och utgångar som finns på varje kanal

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen
>