Reflektion och absorption

Reflektion är när ljudet "studsar". Hårda ytor, som t.ex. betongväggar, reflekterar ljudet och ger upphov till eko och efterklang.

Reflektion - ljudet studsar
Reflektion - ljudet studsar.

Absorption är när ljudet "sugs upp". Mjuka och porösa material absorberar ljudet. Jämför att sparka en boll mot en hård betongvägg med att sparka den mot en mjuk madrass. Kraften absorberas av madrassen och samma sak sker med ljudvågor. Exempel på absorbenter är mineralull, akustikplattor, stoppade möbler och människor.

Absorption - ljudet sugs upp.
Absorption - ljudet sugs upp.

Eko är repetitioner av ett ljud med tillräckligt långt tidsmässigt mellanrum för att kunna urskilja varje enskild repetition. Det engelska ordet för eko är "echo" men ett eko benämns ofta delay (eg. fördröja).

Eko - upprepningar av ett ljud med fallande styrka.
Eko - upprepningar av ett ljud med fallande styrka.

Efterklang är repetitoner av ett ljud med så täta mellanrum att det inte går att urskilja varje enskild repetition. Efterklang uppfattas som en sammanhängande klang – en rumsklang. Det engelska ordet för efterklang är "reverberation" som i dagligt tal förkortas till reverb.

Efterklang - ekon som bildar en sammanhängande klang i rummet.
Efterklang - ekon som bildar en sammanhängande klang i rummet.

Lokalen
Det som påverkar akustiken är följande:
•    Lokalens storlek.
•    Material i, och utformning av väggar, golv och tak.
•    Hur väggar, tak och golv är placerade i förhållande till varandra.
•    Material och form på möbler och utrustning.
Efterklang och eko kan även skapas med effektprocessorer eller så kallade pluggar (plug ins). En plugg är ett mjukvaruprogram som körs inuti ett befintligt musikprogram.

Absorbenter
När man spelar in rock och pop eftersträvar man ofta en relativt kort efterklang för att få tydlighet och separation. En dämpad akustik ger större möjlighet att tillföra valfri akustik på elektronisk väg.

När det gäller klassisk musik lämpar det sig  oftast bättre med längre efterklang i inspelningslokalen än vad som är fallet med rock och pop. En helt odämpad studio är direkt olämplig för inspelning. Efterklangen blir för lång, vissa frekvenser förstärks mer  än andra och de olika instrumenten "grötar ihop sig". För att minska eko och efterklang används absorbenter.

Ljudisolering
En inspelningstudio behöver vara ljud-isolerad för att:
•    inget ljud ska läcka in utifrån och störa inspelningen och lyssnandet.
•    inget ljud ska läcka ut och störa andra verksamheter.
•    inget ljud ska läcka mellan kontrollrum och studio.

Vi skiljer på ljudisolering och absorbenter. Kompakta och tunga material ljudisolerar bra men absorberar dåligt. Porösa och mjuka material fungerar däremot utmärkt som absorbenter. De förbättrar akustiken men ljudisolerar inte lika bra.

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen
>