Polaritet

Batteritestet
Med hjälp av ett batteri kan du fastställa högtalarelementets polaritet.
Plus och minus måste vara rätt kopplade till högtalaren (och även genom hela systemet). Om några högtalare är rätt kopplade och andra är fel kopplade uppstår akustiskt fasfel; ljudvågorna motarbetar varandra och släcks ut. Volymen minskar ofta drastiskt och det låter ”tunt” och ”burkigt”.

En del slutsteg eller högtalare har anslutningar för lösa ledare. Plus brukar vara röd och minus brukar vara svart. Om du monterar en speakon-kontakt så ge akt på märkningen i kontakten.

Om du inte vet vad som är plus och minus på ett högtalarelement kan du göra batteritestet. Tag ett 9 V batteri och anslut minus på batteriet till ena polen på högtalaren. Pluspolen lägger du på en kort stund och iakttar samtidigt åt vilket håll konen rör sig. Går den utåt stämmer högtalarens anslutningar med batteriets poler går den inåt är det tvärtom.

Här får du veta vad impedans är och hur högtalarens impedans påverkar volymen. Du får också reda på hur du kopplar ihop högtalare för att uppnå önskad impedans.

>