PA-högtalare – Högtalarelementet

Bilden ovan: Principen för ett horn (med elektromagnetisk driver) till mellan- eller diskantregistret. En mycket vanlig konstruktion i PA-högtalare.

PA-högtalare - högtalarelement

Bilden ovan: Ett högtalarelement i genomskärning.

Högtalarelementet

Högtalarelementets uppgift är att omvandla en elektrisk signal till hörbart ljud. Det elektromagnetiska verkningssättet är vanligast: Konen eller membranet sätts i rörelse med hjälp av en spole som är fästat vid det. Spolen rör sig inuti en magnetkärna som en följd av det magnetiska fält (med varierande styrka) som uppstår när en växelström (d.v.s. signalen) tillförs talspolen.

För att återge de olika frekvenserna så naturtroget som möjligt används för det mesta högtalarelement i olika storlekar, anpassade till de olika frekvensområdenas specifika fysiska förutsättningar.

Bas

Våglängden för en 20 Hz ton (nedre gränsen för människans hörselområde) är otroliga 17 m (!). Det säger sig själv att det krävs rejäla doningar för att återge så låga frekvenser med fullgod ljudkvalité. Ett högtalarelement för basregistret är ofta 15" (tum) (ca 38 cm) eller 18" (ca 46 cm) i diameter. Men även 12"  (ca 30 cm) och mindre förkommer.

"Högtalarelementets uppgift är att omvandla en elektrisk signal till hörbart ljud."

Diskant

Våglängden vid 20 000 Hz (övre gränsen för människans hörselområde), är bara 1,7 cm. Diskanthögtalarens membran måste kunna vibrera väldigt fort, upp till 20 000 svängningar per sekund, men det behöver inte åstadkomma några stora ljudvågor. Därför är små, tunna och lätta membran lämpliga. Membranets storlek brukar vara mellan 1" (ca 2,5 cm) och 2" (ca 5 cm) i diameter.

Diskanthögtalaren kan vara elektromagnetisk, som bas- och mellanregisterhögtalare brukar vara, eller piezoelektrisk. Det sistnämnda verkar genom att membranet, som består av ett speciellt kristallmaterial, ändrar storlek när ström (signalen) tillförs.

På diskanthögtalaren, eller rättare sagt på den s.k. drivern, monteras vanligen någon form av horn. Hornet ska sprida och förstärka de riktningskänsliga och lättabsorberade diskantfrekvenserna. Driver (elektromagnetisk eller piezoelektrisk) och horn bildar tillsammans ett diskanthorn. (Se bild längst upp.)

Mellanregister

Mellanregisterhögtalare förekommer bara i 3- och 4-vägs system. I 2-vägssystem tar bashögtalaren och/eller diskanthögtalaren hand om mellanregistret.

Mellanregisterhögtalaren ska återge de frekvenser där de flesta grundtoner från instrument och röster finns. Mellanregisterhögtalare brukar vara mellan 8" och 12" i diameter, eller så är det ett horn (se ovan).

Not. Innehållet på den här sidan kommer från boken Jakten på det perfekta PA-ljudet.

>