8 färdigheter Ljudtekniker bör ha eller skaffa sig

Ljudtekniker behöver färdigheter och kunskaper inom många olika områden:

 1. teknik
 2. musik
 3. hörsel, analysförmåga och selektivt lyssnande
 4. målmedvetenhet och fokusering
 5. stresshantering och återhämtning
 6. social kompetens och psykologi
 7. körkort, minst B, gärna C, D och E också
 8. företagande.

Ljudteknikerns kunskaper och färdigheter har stor betydelse för det slutliga liveljudet. 

"Den kompetens som finns i ljudteknikerns huvud är avgörande för hur bra liveljudet kan bli."

1. Tekniska kunskaper

Till att börja med så måste du kunna dina verktyg – den tekniska utrustningen. Målet är att det ska ”sitta i ryggmärgen” så att du inte behöver tänka på hur du gör. Koncentrationen ska ligga på lyssnandet och en ständigt pågående analysering av ljudbilden. Vilka knappar du ska skruva på för att åtgärda eventuella brister ska gå automatiskt.

Färdigheter i att hantera datorn, plattan, mobilen och digital ljudutrustning

Datorn, platten eller mobilen används ofta till att styra eller förprogrammera delar av PA-systemet, speciellt på större arrangemang. Än vanligare är att din enhet behövs till andra uppgifter som har anknytning till jobbet. Många apparater, till exempel processorer och digitala mixerbord, är i princip små datorer med specifika uppgifter.. All datorvana underlättar förståelsen och bläddrandet i menyer på dylik utrustning.

Kunskaper i ljudteknik teori

Men det räcker inte att rent praktiskt kunna sköta utrustningen. Du kommer snart att upptäcka behovet av teoretiska grundkunskaper om ljud att luta sig mot. Jag har samlat alla blogginlägg om det i kategorin Ljudteknik teori för dig som vill fördjupa dig mer i det.

Kunskaper i el och elektronik

Kunskaper i el, elektronik samt akustik är nödvändiga för att förstå hur och varför ljud beter sig som det gör. Det gäller att kunna skilja på vad som är akustiska problem och vad som är tekniska för att kunna åtgärda på rätt ställe. Det är alltid bäst om akustiska problem kan få en akustisk lösning och tekniska problem en teknisk lösning.

Färdigheter i felsökning och reparation

Ibland är det något som inte fungerar som det ska, då behöver du kunskap i felsökning. När du hittat felet är det omkoppling, utbyte eller reparation som gäller. Enklare reparationer bör du kunna klara själv och då behöver du kunna hantera en lödkolv.

Det är alltid bäst om akustiska problem kan få en akustisk lösning och tekniska problem en teknisk lösning.

2. Musikaliska kunskaper och färdigheter

En ljudtekniker bör kunna spela något/några instrument själv och ha grundkunskaper i musikteori. Man behöver inte vara virtuos på fyra instrument och kunna göra funktionsanalys på koraler, men en bred musikalisk grund är ett måste. Att man vet vad det handlar om och att man talar samma språk. Ljudteknikern måste kunna sätta sig in musikernas situation. Ljudteknikern måste ha en bred kunskap om det specifika för olika musikstilar och ha en känsla för hur det ska låta.

3. Bra hörsel, analysering och selektivt lyssnande

Hörseln – det femte sinnet

Ljudteknikerns viktigaste egenskap är en bra hörsel. En normalt hörande människas hörsel är ett fantastiskt instrument. Hörselsinnet kan uppfatta frekvenser mellan ca 20–20 000 hertz. Det hör skillnad på 1–2 decibel förändring av ljudtrycksnivån inom området 0–130 decibel. Det kan avgöra riktningen till ett ljud från ca 200 hertz och uppåt.

En hörselskadad ljudtekniker försöker naturligtvis ställa in ljudet med sin egen hörsel som referens (Han/hon har ju ingen annan!), och kan därför åstadkomma de mest otroliga ljudbilder för de normalt hörande. Eftersom hörselskador inte går att reparera är det mycket viktigt att vara rädd om din hörsel. Den är ditt absolut viktigaste arbetsredskap.

En döv ljudtekniker kan åstadkomma de mest otroliga ljudbilder för de normalt hörande.

De gyllene öronen

De ”gyllene öronen” innebär att hörseln inte bara registrerar att det låter. Öronen måste också vara kopplade till någon slags hjärna som kan analysera hur det låter. Det krävs förmåga att tolka det man hör, tänka ut vad man ska göra åt det och snabbt kunna överföra det till den yttre verkligheten, till exempel mixerbordets kontroller.

Hjärnan ger hos bland annat förmågan till selektivt lyssnande. Vi kan, till skillnad från en mikrofon, medvetet och omedvetet stänga av ljud som vi för tillfället inte vill höra. Det är denna förmåga som ljudtekniker övar upp och medvetet utnyttjar till att höra att det behöver skäras runt 300 hertz på gitarren för att bli av med lite bumlighet. Och det under tiden som hela bandet spelar. Förmågan att ”inne i huvudet” stänga av ovidkommande ljud är den samma som tonåringar använder sig av när deras föräldrar ber dem städa på sitt rum.

En del ljud lägger vi inte märke till förrän de tystnar eller att man medvetet lyssnar efter dem, t.ex. ventilationssystemet på arbetsplatsen.

Öva på det selektiva lyssnandet

Ett bra sätt att öva upp sin förmåga till selektivt lyssnande är att lyssna på musik och ”snöa in” på ett instrument.

 1. Börja med ett instrument som har en framträdande roll i musiken och lyssna bara till hur just det instrumentet spelar och hur det låter. Strunta i de andra!
 2. Lyssna på helheten igen och leta upp ett instrument som ligger mer i bakgrunden. Lyssna på bara det instrumentet under någon minut.
 3. Lyssna på helheten igen och försök nu att hitta ett instrument eller ljud som du inte ens har hört förut och lyssna bara på det.


Efter bara några år kommer du att kunna urskilja de mest subtila händelser i ljudbilden. Då gäller det att ha övat på att växla tillbaka till helheten igen, så att man inte fastnar där, i detaljerna. En bra ljudtekniker kan växla mellan helhet och detaljer millisekundsnabbt.

4. Målmedvetenhet och fokusering

Målen är riggad och intrimmad ljudanläggning före utsatt soundchecktid och bra ljud före publikinsläpp. Därför är det viktigt att ”ha driv” i arbetet. Det innebär att målmedvetet arbeta för att få jobbet gjort så bra som möjligt på den tid som står till förfogande.

Du måste ha järnkoll på allting före konserten börjar. Att upptäcka att något inte fungerar när publiken har satt sig och föreställningen ska börja är ingen bra start. Därför gäller det att kolla allt i förväg, hellre en gång för mycket än en för lite.

Under konserten gäller fokusering på de som spelar och hur det låter. Du är hela tiden beredd att justera ljudet efter behov.

"Du måste ha hjärkoll på allting före konserten börjar."

5. Stresshantering och återhämtning

Arbeta effektivt men undvik att stressa. Det är en bra utgångspunkt. I den rådande verkligheten måste arbetet ofta utföras under tidspress och det hör snarare till regel än undantag, att en del tidigare givna förutsättningar ändras under arbetets gång. Stresstålighet är därför ingen dum egenskap att besitta om man jobbar som live-ljudtekniker.

Ofta är arrangörer stressade och musiker nervösa. Det är din uppgift att förmedla en lugn men effektiv atmosfär även om du själv är stressad och allt annat än lugn. Har du inte koll på allting så skaffa dig det eller försök åtminstone se ut som om du hade det.

Jag rekommenderar kunskaper i stresshantering och att du ser till att få kvalitativ återhämtning mellan varven.

6. Social kompetens och psykologi

Ljudteknikarbetet handlar mycket om att kunna samarbeta med människor, arbeta i grupp samt knyta nya och vårda gamla kontakter. Social kompetens är behövligt. Har man ingen sådan bör man absolut skaffa sig det. Helst i förväg men annars kan under tiden duga.

Man behöver ha en realistisk syn på sin roll och på sin förmåga. Det finns två ytterligheter. Den ena är ljudteknikern som vet allt och tror sig vara den viktigaste och mest oumbärliga personen i hela produktionen. Den andra är den osäkre ljudteknikern som inte tror sig vara tillräckligt bra och finner sig i det mesta. Båda typerna har för lite kunskap om sin roll eller förmåga.

I det första fallet blir ljudet inte bra därför att den ljudteknikern kör sitt eget race och låter ingen annan vara med. Denne kan inte ta till sig musikernas önskemål och synpunkter eftersom han tror sig om att alltid veta bäst. Denna ljudtekniker-typ bör försöka komma ner med båda fötterna på jorden och inte glassa omkring uppe i det blå. Ljudteknikern är inte den viktigaste och mest oumbärliga personen i hela produktionen även om denne onekligen har en betydelsefull roll som en kugge i ett stort maskineri.

I det andra fallet blir liveljudet inte bra därför att den ljudteknikern jobbar så osäkert och går lätt med på eftergifter som kanske försämrar liveljudet, trots att denne egentligen vet bättre. För ett bra liveljud behövs en ljudtekniker som vet vad han kan, litar på sin förmåga och har en realistisk syn på sin roll. En sådan ljudtekniker har förmågan att ta till vara musikers och övrigas synpunkter. Det ger det nödvändiga samspelet för ett bra liveljud. Det generar i sin tur en god stämning. God stämning brukar resultera i ett bättre framträdande.

Inhämta lite kunskaper i psykologi, för att förstå dig själv och andra bättre samt få strategier i att hantera "besvärliga människor" ( det vill säga utmanande situationer 🙂 . Det finns många bra populärvetenskapliga böcker i ämnet.

"För ett bra liveljud behövs en ljudtekniker som vet vad hen kan, litar på sin förmåga och har en realistisk syn på sin roll."

7. Körkort

En ljudtekniker har nog svårt att klara sig utan körkort för personbil (B). Med ett B-körkort får du även köra lastbil upp till 3,5 ton (lätt lastbil). En sådan lastar upp till 16 m³. För att köra tung lastbil (över 3,5 ton) behöver du C-körkort och ska du få lov att koppla på ett släp också, behövs tillägget ”E”. Ofta används buss för att transportera musiker och personal (crew). För att få köra buss behöver du ett D-körkort.

8. Kunskaper om företagande

Som ljudtekniker är man ofta ”sin egen”, det vill säga har eget företag och då är det förstås nödvändigt att ha en del kunskaper om företagande. Du behöver kunna bokföring och åtminstone ha lite sinne för ekonomi om du ska leva på det du gör. Kunskaper i marknadsföring, så du kan marknadsföra dig själv och ditt företag, är förstås också en viktig framgångsfaktor.

Starta eget eller vara anställd?

Eftersom det finns så få anställningar som ljudtekniker är det många som väljer att starta eget. Det går att jobba på frilansbasis utan att ha ett företag. Det innebär att för varje nytt projekt blir dina uppdragsgivare tvungna att anställa dig. De som anlitar dig får ett administrativt merarbete och ett ansvar som arbetsgivare. Min erfarenhet är att många drar sig för att ta på sig ett arbetsgivaransvar med allt vad det innebär. Det gäller speciellt mindre föreningar eller andra som saknar kunskaper om, och rutiner för, att anställa personal.

Som företagare kan det vara lättare att få tillfälliga uppdrag och arbeta i projekt. Trots att du gör samma jobb ger det ett professionellare intryck att ha en ”egen firma”. Det blir också lättare för dig att göra avdrag för sådant som är nödvändigt för att verksamheten ska fungera.

Företagsform

Den enklaste formen företagsformen är enskild firma. Den är relativt enkel att starta. I en enskild firma kan man bara vara en person (men man kan förstås ha anställda). Är ni två eller flera kan ett handelsbolag vara den rätta formen. Sist men inte minst kan man starta ett aktiebolag (AB) som ställer större formella krav och ett startkapital på 50 000 kr. Ta kontakt med arbetsförmedlingen på din ort för mer information om hur man går till väga.

Nackdelar med eget företag

Nackdelen med eget företag är mer administrativt arbete. Du blir bokföringsskyldig. Du måste ha koll på moms och andra skatter samt pengar att betala dem med i tid! Det kräver med andra ord att du har ordning på papper och ekonomi.

Är du anställd är det arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för säkerheten, som egen företagare är det du själv. Därför är det i princip nödvändigt med åtminstone någon form av ansvarsförsäkring som täcker personskador och skador på kundens egendom.

En annan nackdel är det kan vara svårt att få A-kassa om du skulle bli arbetslös.

Ljudteknikern är den absolut viktigaste nyckeln till bra liveljud.

Vill du veta mer om ljud i allmänhet och PA-ljud i synnerhet?

I min bok Jakten på det perfekta PA-ljudet får du svar på alla dina frågor om ljud och lösningar på det flesta problem som kan uppstå med PA-ljud.

Ovanstående innehåll kommer från ett av de 30 kapitlen i boken Jakten på det perfekta PA-ljudet - Bibeln om liveljud.

Jakten på det perfekta PA-ljudet - Bibeln om liveljud

Du kanske även är intresserad av ...

Ljudhastighet i luft vid olika temperaturer
Hur viktigt är det med Bra Live-ljud?
Frekvensomfång för olika stämmor
Problem med sångljudet?
Ljudteknikern Thomas Irgard berättar …
Decibel – Så Funkar Det
>