Impedans

Parallellkoppling av högtalare
Parallellkoppling av högtalare minskar impedansen men ökar effekttåligheten.
Seriekoppling av högtalare.
Seriekoppling av högtalare ökar både impedansen och effekttåligheten.
Impedans (Z) är, enkelt förklarat, det elektriska motståndet i en växelströmskrets. Impedans mäts i ohm som betecknas med den grekiska bokstaven omega (Ω). De flesta högtalare är på 4 eller 8 Ω men även 6, 12 och 16 Ω förekommer.

Ju högre impedans desto lägre volym, vid oförändrad effekt från slutsteget. Det är ohms lag som styr detta. Alltså blir det en volymmässig fördel att ha så låg impedans som möjligt. Men för låg impedans belastar slutsteget hårt. Antingen börjar det låta orent, eller så slår slutstegets skyddssystem av slutsteget, eller så går slutsteget sönder. Att ligga under 4 Ω är oftast riskabelt.

Parallellkoppling

Parallellkoppling av två högtalare med samma impedans halverar impedansen.

  • Två högtalare på 8 Ω blir 4 Ω.

Parallellkoppling av fyra högtalare med samma impedans halverar impedansen två gånger.

  • Fyra högtalare på 8 Ω blir 2 Ω.
Och så vidare.
I sistnämnda exemplet blir impedansen farligt låg. Det är alltså inte lämpligt att parallellkoppla fyra högtalare på 8 Ω.
Vid parallellkoppling av ett antal högtalare som ligger utanför serien 2, 4, 8, 16 och så vidare, så behöver du använda följande formel för parallellkoppling:

1/Z = 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 …

Vid parallellkoppling kan du använda standardkablar och koppla vidare från en högtalare till nästa. 

Seriekoppling

Vid seriekoppling är det bara att addera impedanserna:
Z = Z1 + Z2 + Z3 …

Seriekoppling kräver dock att man tillverkar särskilda kablar för ändamålet, därför är det bäst om det går att välja lådornas impedans så att det är möjligt att parallellkoppla önskat antal utan att impedansen blir lägre än vad slutsteget klarar av.

  • Vid parallellkoppling minskar impedansen och vid seriekoppling ökar den.

Genom att kombinera parallell- och seriekoppling går det att koppla ihop många högtalare och ändå hamna runt önskvärda 4–8 Ω. De sammankopplade högtalarna bör dock ha samma impedans, annars spelar de olika starkt.

>