Fyra fördelar med digitala mixerbord

Det som brukar framhållas som de fyra största fördelarna med digitala mixerbord är att

  1. du kan spara och återkalla alla inställningar
  2. det mesta du behöver finns inbyggt
  3. det tar mindre plats och väger mindre
  4. flexibiliteten.

Fördel 1. Spara och återkalla alla inställningar

Fördel 1 med digitala mixerbord.
Längst upp i högra hörnet, inringat med gult, ser du store-knappen som sparar alla inställningar till ett av mixerbordets minnesplatser. Under den sitter recall-knappen som återkallar lagrade inställningar.
Alla inställningar du gör kan sparas i det digitala mixerbordets minne. Du kan lägga upp olika inställningar för olika jobb, lokaler, band, låtar och/eller olika scener i till exempel en musikal. Du kan sedan återkalla ett specifikt minne med en enda knapptryckning.

Är det bara fördelar med digitala mixerbord?
Dock bör tilläggas att det inte alls bara är att programmera in allt i förväg och sedan luta sig tillbaka. Det är många parametrar som kan vara annorlunda jämfört med det som gällde när du sparade dina inställningar. En konsert är så organisk till sin karaktär att du ändå kommer att behöva justera en del saker både före och under en spelning. Det beror förstås på att lokaler ser olika ut, publikens antal varierar från kväll till kväll, bandet spelar kanske lite olika varje gång, varje musikants dagsform skiljer sig åt, med mera, med mera. Och ljudet går ju alltid att förbättra, eller hur!

Ett digitalt mixerbord kräver ofta lite mer förberedelsetid, så därför gör det sig allra bäst när det används i samma lokal, till samma band, med samma låtar under många konserter. Då har du snabbt igen på den extra tid det ofta tar att programmera upp det i början. Använder du för det mesta samma modell av mixerbord så bygger du upp en bank med färdiga inställningar över tid. Du kan även spara ner det på till exempel ett usb-minne och plugga in i ett annat mixerbord av samma modell.

Motorstyrda reglar
De flesta digitala mixerbord har motorstyrda reglar. När du återkallar ett sparat minne, eller om du byter funktion för reglarna, intar reglarna automatiskt det läge du ställt in tidigare. Det har förstås en viss imponeringsfaktor, men den stora vinsten är förstås att du kan ha olika inställningar för olika band eller olika låtar utan att behöva återställa alla reglarna manuellt.

Även alla andra inställningar såsom: gain, equaliser, aux sends och så vidare, sparas och kan därmed återkallas med en enda knapptryckning. Här ändrar sig dock inte rattarnas och knapparnas fysiska läge, då de är ändlösa, det vill säga de har inget början och inget slut (se länge ner). Ändringen sker endast i mjukvaran men visas förstås på skärmen och/eller med lysdioder. Allt som går att ändra går normalt också att spara i minnet.

Fördel 2. Det mesta är inbyggt

Fördel 2 med digitala mixerbord.
Rattarna på ett digitalt mixerbord är av den ändlösa typen – du kan vrida hur många varv som helst åt vilket håll som helst. Efter ett visst antal varv händer det förstås inget mer. Eftersom det inte går att ha ett streck på själva ratten så finns det istället LED runt knappen (som på bilden) och/eller en display som visar den akutella inställningen.
I det digitala mixerbordet brukar det finnas en mängd inbyggda effektprocessorer, dynamiska processorer och grafiska equalisrar. Det gör behovet av extern kringutrustning (outboard equipment) närmast obefintligt.

Skillnaden är stor jämfört med analoga mixerbord där inget av detta brukar vara inbyggt. Där får du istället koppla in den kringutrustning du behöver och placera i mer eller mindre stora rack vid sidan om. Med det digitala mixerbordets inbyggda utrustning sparar du plats, pengar, tid och kablar.

Varför kan det inte vara inbyggt i analoga mixerbord, kanske du undrar. Anledningen är plats och kostnader. I ett digitalt mixerbord existerar kringutrustning bara virtuellt, som mjukvara. Du kan titta på den i displayen. Den väger inget och tar ingen fysisk plats samt kräver inga, eller få, extra fysiska komponenter som kostar pengar.

Fördel 3. Tar mindre plats och väger mindre

Fördel 3 med digitala mixerbord.
Ett analogt mixerbord på 32 kanaler jämfört med ett digitalt mixerbord på 30 kanaler. Båda är från Soundcraft. Det analoga mixerbordet heter GB8-32 och har måtten 144 x 66 centimeter. Vikten är 35 kilo. Det digitala mixerbordet heter SI Perfomer 3 och har måtten 93 x 52 centimeter. Vikten är 19 kilo.
Precis som för kringutrustningen så är ju hela det digitala mixerbordet till stor del sin mjukvara. Färre och mindre komponenter gör att det digitala mixerbordet kan göras mindre och ha lägre vikt jämfört med analoga mixerbord. Du kan nästan ta ett 32-kanals digitalt mixerbord under armen och bära iväg med. Ett analogt mixerbord i den storleken går i bästa fall in i en kombi, om du fäller sätena. Lastar du även in all kringutrustning du behöver blir det trångt i kombin.

 

Fördel 4. Flexibilitet

Ett digitalt mixerbord ger dig klart större flexibilitet jämfört med ett analogt mixerbord. Den kan konfigureras till att bli det du vill, och du kan även växla mellan flera olika användningsområden genom ett enda knapptryck. I och med att det är så lätt att dirigera om signalerna i mjukvaran kan du låta mixern vara inspelningsmixer, radiomixer, submixer, monitormixer, publikmixer eller flera saker samtidigt. Det finns många möjligheter men det gör det också mer krävande.

Vill du lära dig att jobba med både analoga och digitala mixerbord på ett enkelt men kraftfullt sätt?

Är du bekant med analoga mixerbord och funderar på att gå över till digitala? Vill du veta fördelar och nackdelar med analoga och digitala mixerbord? Trenden är digital men framtiden kommer fortsätta att vara både och. Vill du lära dig att jobba med både analoga och digitala mixerbord på ett enkelt men kraftfullt sätt? Då är det här webbkurserna för dig:

Mixerbord Basic Steg 1 - En Webbkurs

Vill du ha bättre ljud på spelningarna och på inspelningarna? Vill du veta hur ditt mixerbord funkar? Vill du bli säkrare på hur du gör oavsett vad det är för mixerbord?

Webbkursen Mixerbord Basic Steg 1 visar dig mixerbordens grundläggande principer och huvuduppgifter. Med förståelse för mixerbordens gemensamma grunder och principer kan du ta ditt kunnande och därmed ditt ljud ett steg längre. Här får du förståelse för alla mixerbord — såväl analoga som digitala, oavsett storlek.


Mixerbord Basic Steg 2 - En Webbkurs

Vill du ha bra ljud, både live och i studion? Vill du kunna både analoga och digitala mixerbord? Vill du bli vän med alla mixerbord oavsett storlek?

Webbkursen Mixerbord Basic Steg 2 visar dig vad alla knappar gör och hur du använder dem för att få bra ljud. Med de kunskaper du får i den här webbkursen kan du sätta dig in i vilket mixerbord som helst inom 10-15 minuter.


Webbkursen Mixerbord Avancerad

Mixar du ljud åt olika band? Eller sköter ni i bandet ljudet själva? Då kan du säkert en del redan men du vill kanske kunna mer?

Webbkursen Mixerbord Avancerad går på djupet med både digitala och analoga mixerbord. För ett bättre ljud.


>