Elbas fakta — intervall frekvensomfång stämningar

"Elbas fakta" är tänkt att ge allmänna kunskaper om elbas som underlag för att skapa bättre liveljud för den.

Elbas fakta intervall

En fyrsträngad elbas sträcker sig från E1 (kontraoktaven) till g (lilla oktaven) upp emot g1 (ettstrukna oktaven).

Elbas fakta frekvensomfång

Cirka 41–196 Hz uppemot 392 Hz. Elbasens grundtoner rör sig alltså uteslutande i basregistret vid normalt spel (upp till g i lilla oktaven).

En elbas har övertoner upp emot cirka 5 000 Hz.

Elbas fakta stämning

En fyrsträngad elbas är stämd i kvarter. E1, A1, D, G.
Femsträngade elbasar har en extra låg sträng stämd i B2 (subkontraoktaven). Frekvensen är cirka 31 Hz.

Sexsträngade elbasar är stämda som den femsträngade men har en extra hög sträng stämd i c (lilla oktaven). Frekvensen är cirka 131 Hz.

Det finns även andra konstruktioner och stämningar av elbasar men de här är vanligast.

Det är inte detta inläggs intention att förmedla alternativa kreativa stämningar. Syftet är att ge läsaren en grundläggande kännedom om elbasar för att på så sätt skapa större förutsättningar att ställa in ett bra ljud för dem.

Detta är ett utdrag från e-boken Elbas live - Bästa Liveljudet För Elbasen

Elbasens roll

Elbasen har en viktig roll i bandet. Det är basisten tillsammans med trummisen som bestämmer var skåpet ska stå. Men basfrekvenser kan vara svåra att ha att göra med. Förutom kunskaper i PA-teknik är det viktigt för dig som sköter ljudet att känna till hur (i det här fallet) elbasen fungerar och låter. Du måste kunna avgöra vad som beror på basisten, elbasen, basförstärkaren, PA:t, lokalen eller din mixning. Det gör att du kan förebygga och åtgärda problemet vid källan, eller åtminstone bli medveten om var problemet ligger.

Jag vill därför framhålla betydelsen av musikerns skicklighet och känsla samt instrumentets kvalité och skick. En bra musiker som spelar med känsla på ett fint och väljusterat instrument har avgörande betydelse för hur bra ljudet kan bli. Det kan låta självklart men glöms trots det ofta bort av tekniker som bara tänker teknik, musiker som skyller allt på teknikern eller publiken som klagar på ljudet hos teknikern.

Men ingen kedja är som bekant starkare än sin svagaste länk. Dåligt ljud, oavsett var problemet ligger, kan faktiskt förstöra ett bra framträdande. Sträva därför efter förbättra alla länkar i kedjan. För att lyckas med det behöver du alltså förstå vad du kan påverka och vad du inte kan påverka.

Detta är ett utdrag från e-boken Elbas live - Bästa Liveljudet För Elbasen

Beställ e-boken Elbas live
>