”Digitala” slutsteg

Klass D-slutsteg, populärt kallade digitala slutsteg, började komma ut på marknaden under 90-talet. De utnyttjar en analog teknologi som kallas för Pulse Witdth Modulation (PWM).

Klass D-slutsteg har en rad fördelar jämfört med konventionella slutsteg. Fördelarna är mycket hög verkningsgrad och därmed mindre värmeutveckling, lägre vikt och storlek: 2 x 4000 W på en höjdenhet är fullt möjligt. Dessutom är det möjligt att styra flera elektriska parametrar, t.ex. maximal utgående effekt. Men det finns också nackdelar: dålig dämpfaktor, högt brus och ibland hög distorsion. Tekniken utvecklas emellertid fort och de nämnda egenskaperna har väsentligt förbättrats de senaste åren.

>