Bygg ut med ett reverb

Den mest använda effektprocessorn är nog reverbet. Sång och flera andra instrument får ofta ett lyft av en lagom mängd efterklang. I en del små analoga mixerbord och i de flesta digitala mixerbord finns inbyggda effektprocessorer.  Om det inte finns eller om du inte är nöjd med de interna effekterna kan du koppla in en extern effektprocessor till mixerbordet.

Effektprocessorn matas vanligen med signal från mixerbordets post aux send. Skruva upp aux send på de kanaler som du vill ha reverb på. Reverb-signalen från effektprocessorn leds tillbaka i stereo till en effektretur eller stereokanal på mixerbordet och mixas i lagom mängd ihop med direktljudet från den aktuella kanalen. Det går också bra med två lediga monokanaler som returer, om det inte finns vare sig effektreturer eller stereokanaler. Så här kopplar du upp reverbet.

Mixerbord Basic Steg 1
Mixerbord Basic Steg 2
Mixerbord Avancerad
Innehåll:
Mixerbordens grundläggande principer.
Mixerbordens alla funktioner.
För dig som redan kan det grundläggande.
Svårighetsgrad:
Lätt
Medel
Medel till svår
Media:
Text och bilder online samt utskrivbara pdf:er.
Text och bilder online samt utskrivbara pdf:er.
Text, bilder och video online samt utskrivbara pdf:er.
Du får:
6 lektioner + 1 bonusslektioner.
Totalt 7 lektioner.
8 lektioner + 2 bonuslektioner.
Totalt 10 lektioner.
6 lektioner + 1 bonuslektion.
Totalt 7 lektioner.
När?Du får tillgång till alla lektioner direkt efter betalning. Du kan göra dem när du vill och hur många gånger du vill. Du får tillgång till alla lektioner direkt efter betalning. Du kan göra dem när du vill och hur många gånger du vill. Du får tillgång till alla lektioner direkt efter betalning. Du kan göra dem när du vill och hur många gånger du vill.
Läs mer:
Läs Mer om Basic Steg 1
Läs Mer om Basic Steg 2
Läs Mer om Avancerad
Pris inkl. moms:
995 kr
995 kr
995 kr
Boka:
Mixerbord Basic Boka Steg 1 NuBoka Steg 1 Här!
Mixerbord Basic Boka Steg 2 NuBoka Steg 2 Här!
Boka Mixerbord AvanceradBoka Avancerad Här!

Gå vidare till Bygg ut med kompressorer

>