Analogt och Digitalt

Analogt
Det analoga sättet att registrera ljud på uppfanns i början på 1900-talet och har sedan dess utvecklats och förfinats fram till våra dagar. Analog betyder enligt ordboken ”i överensstämmelse med”.

En analog ljudkedja
En analog ljudkedja.

Den analoga ljudkedjan kan beskrivas på följande sätt (Se bilden nedan.):
Mikrofonen (1) omvandlar sväng-ningarna i luften – lufttrycksvariationerna – till elektriska svängningar – spänningsvariationer (2). Den analoga elektriska signalen kan lagras (spelas in) på en analog  bandspelare (3) (t.ex. en kassettbandspelare) genom att den elektriska signalen omvandlas av bandspelarens tonhuvud till  magnetiska variationer. De magnetiska variationerna påverkar ett band med magnetiserbara partiklar på. Vid uppspelning registreras de magnetiska variationerna åter igen av tonhuvudet som återomvandlar dem från magnetiska till elektriska variationer. De elektriska variationerna behöver förstärkas i en förstärkare (4) innan de åter blir till hörbart ljud med hjälp av högtalaren (5) som omvandlar de elektriska variationerna till lufttrycksvariationer igen.

Analoga lagringsmedier - vinyl, rullband och kassett
Analoga lagringsmedier: vinyl, rullband och kassett.

Analoga lagringsmedier

  • Vinylskivor (LP, EP)
  • Rullband
  • Kassettband
En digital ljudkedja
En digital ljudkedja.

Digitalt
Det digitala sättet att registrera ljud är lite ”färskare”. Det uppfanns i början på 70-talet men först när cd-spelaren kom i mitten på 80-talet blev den digitala tekniken vanlig i hushållen.
För att registrera ljud digitalt krävs ytterligare en omvandling jämfört med analogt - en omvandling av den analoga signalen till en digital signal. Märk väl att signalen måste vara analog innan den kan bli digital! Vilket också gäller tvärtom - den digitala signalen måste bli analog igen innan den kan bli till hörbart ljud. Omvandlarna kallas för analog/digital-omvandlare (A/D) respektive digital/analog-omvandlare (D/A). De brukar vara inbyggda i t.ex. cd- och dat-spelare men i professionella sammanhang finns de också som separata enheter.
A/D-omvandlaren (6) mäter den analoga signalen ett visst antal gånger per sekund och lagrar detta värde i binär form, som ”ettor och nollor”. Alla dessa ettor och nollor kan sedan lagras på exempelvis en hårddisk eller en cd, precis som vilken annan data som helst. Vid uppspelning är det D/A-omvandlaren (7) som skapar en analog signal igen utifrån de mätvärden som har blivit lagrade. Analogt och digitalt är egentligen bara två olika sätt att ”registrera” ljudet på.

cd-r
Digitalt lagringsmedia: cd-r.
hårddisk
Digitalt lagringsmedia: hårddisk.

Vanliga digitala lagringsmedier

  • cd (Compact Disc)
  • dat (Digital Audio Tape)
  • md (Mini Disc)
  • dvd (Digital Versatile Disc)
  • hd (Hårddisk)
©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen
>