Adressering

Adressering
Adressering

Adressering (eng. routing) är det fjärde blocket av de fem blocken på en ingångskanal. På adresseringsblocket kan du välja att skicka signalen vidare från kanalen till mastern med knappen som heter mix eller L/R samt till subgrupperna med knapparna 1-2, 3-4, och så vidare.
©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen

Med panoreringsratten bestämmer du  hur mycket av signalen som ska gå till vänster respektive höger på mastern eller udda respektive jämn subgrupp.

I en multikanalsmix skapar du stereo med hjälp av panoreringarna. De bestämmer om kanalens ljud ska gå till vänster eller höger utgång/högtalare, ”ligga i mitten” (det vill säga lika starkt i både vänster och höger utgång/högtalare) eller någonstans där i mellan.

Här kan du titta närmare på nästa block i signalkedjan (block nummer fem) - regeln.

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen
>