3 nivå-områden

I ett ljudsystem finns det tre olika nivåområden du behöver känna till.
I ett ljudsystem finns det tre olika nivåområden du behöver känna till.

På vägen från mikrofon till högtalare förstärks signalen i två steg. Det innebär att det finns tre olika nivåområden för signalen att befinna sig inom.

Mikrofonnivå är det svagaste nivåområdet. Som namnet anger är det den signalnivå som kommer från mikrofonerna.

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen

Först sker en förstärkning från mikrofonnivå till linjenivå. Det sker i mixerbordets första block - mikrofonförstärkaren, där gainen justerar mängden förstärkning. Starka ljudkällor behöver inte så mycket gain, eller så behöver de till och med dämpas först med PAD-knappen. Blir nivån för stark för mixerbordet så distar det. Svaga ljudkällor behöver desto mer gain för att höras och inte drunkna i det brus som all elektronik alstrar mer eller mindre av.

Linjenivå (eng. line level) är den signalnivå som mixerbord, processorer, syntar och annan kringutrustning arbetar med. Linjenivån förstärks till sist i slutsteget till högtalarnivå.

Högtalarnivå är den starkaste signalnivån. Den ska orka driva en eller flera högtalare på önskad volym och nivåutrymme utan att dista.

©2024 Hans Nicklasson, Ljudteknikern.se
Innehållet i webbkursen och pdf:erna skyddas av upphovsrättslagen
>