PA-system – Kapitel 1

Detta är ett utdrag från boken
Jakten på det Perfekta PA-ljudet - Bibeln om LiveLjud.

PA-systemet - Kapitel 1

Vad är ett PA-system?

Ett PA-system är en ljudanläggning avsedd för ljudförstärkning av tal och musik på konserter, musikfestivaler, musikaler, teater- och dansföreställningar etc. PA:t kan vara tillfälligt uppsatt eller fast monterat. PA är förkortning av Public address. Det något långsökta ordvalet innebär att det är ljudet som är ”adresserat” (riktat) till allmänheten.

PA:ts syfte är att förstärka och balansera de olika instrumenten på scenen (i synnerhet förhållandevis ljudsvaga instrument som t.ex. sång) till en för publiken njutbar ljudbild.

Ett PA-system ger inte bara ljud till publiken utan valda delar skickas tillbaka till högtalare på scenen som är riktade mot musikerna så att de kan höra ...

Innehåll i kapitel 1: Vad är ett PA-system? sidan 16 - FOH och Monitor sidan 16 - Vad består ett PA-system av? sidan 17 - Signalväg sidan 20 - Historia sidan 22.

Beställ boken här!
Förord.Sidan 13–14.
Del 1 – Utrustningen
Kapitel 1 – PA-systemet.Sidan 16–23.Kapitel 1 - PA-systemet
Kapitel 2 – Mikrofoner.Sidan 24–29.Kapitel 2 - Mikrofoner
Kapitel 3 – Trådlösa mikrofonsystem.Sidan 30–34.Kapitel 3 - Trådlösa mikrofonsystem
Kapitel 4 – Lineboxar.Sidan 35–37.Kapitel 4 - Lineboxar
Kapitel 5 – Kablage och kontakter.Sidan 38–50.Kapitel 5 - Kablage och kontakter
Kapitel 6 – Mixerbordet.Sidan 51–92.Kapitel 6 - Mixerbordet
Kapitel 7 – Masterequalizrar.Sidan 93–96.Kapitel 7 - Masterequalizrar
Kapitel 8 – Effektprocessorer.Sidan 97–107.Kapitel 8 - Effektprocessorer
Kapitel 9 – Dynamiska processorer.Sidan 108–116.Kapitel 9 - Dynamiska Processorer
Kapitel 10 – Delningsfilter.Sidan 117–120.Kapitel 10 - Delningsfilter
Kapitel 11 – Slutsteg.Sidan 121–125.Kapitel 11 - Slutsteg
Kapitel 12 – Högtalare.Sidan 126–143.Kapitel 12 - Högtalare
Kapitel 13 – Om mycket utrustning.Sidan 144–145.Kapitel 13 - Om mycket utrustning
Del 2 – Ljudteknikern
Kapitel 14 – Ljudteknikern.Sidan 148–155.Kapitel 14 - Ljudteknikern
Kapitel 15 – Hörsel och volym.Sidan 156–161.Kapitel 15 - Hörsel och volym
Kapitel 16 – Det perfekta ljudet.Sidan 162–171.Kapitel 16 - Det perfekta ljudet
Del 3 – Genomförandet
Kapitel 17 – Planering och förberedelser.Sidan 174–182.Kapitel 17 - Planering och förberedelser
Kapitel 18 – Ljuddesign.Sidan 183–240.Kapitel 18 - Ljuddesign
Kapitel 19 – Lastning och transport.Sidan 241–247.Kapitel 19 - Lastning och transport
Kapitel 20 – Riggning.Sidan 248–274.Kapitel 20 - Riggning
Kapitel 21 – Intrimning.Sidan 275–292.Kapitel 21 - Intrimning
Kapitel 22 – Soundcheck.Sidan 293–326.Kapitel 22 - Soundcheck
Kapitel 23 – Konserten.Sidan 327–331.Kapitel 23 - Konserten
Kapitel 24 – Nedriggning och packning.Sidan 332–335.Kapitel 24 - Nedriggning och packning
Del 4 – Ljudlära
Kapitel 25 – Akustik.Sidan 338–352.Kapitel 25 - Akustik
Kapitel 26 – Ellära.Sidan 353–360.Kapitel 26 - Ellära
Kapitel 27 – Decibel.Sidan 361–368.Kapitel 27 - Decibel
Kapitel 28 – Balanserat och obalanserat.Sidan 369–373.Balanserat och obalanserat
Kapitel 29 – Brum, brus och EMI.Sidan 374–381.
Kapitel 30 – Digitalteknik.Sidan 382–387.
Appendix
I. Bra att ha med sig.Sidan 390–391.
II. Litteraturtips.Sidan 392–393.
III. Ordlista.Sidan 394–397.
IV. Författarens tack.Sidan 398–399.
V. Slutord.Sidan 400–401.Kapitel 1 - PA-systemet
VI. Bildkällor.Sidan 402–402.
VII. Sakregister.Sidan 403–412.
Bonuskapitel On Line
1. Digitala Mixerbord.
2. Så undviker du Rundgång.
3. Skapa Bra Medhörning.

Beställ boken här!
Enkel beställning och 14 dagars ångerrätt.
Snabb Leverans, normalt inom 1-2 arbetsdagar, direkt till dig.
Fakturabetalning! Du får din beställning först och betalar sedan.

>