Det Perfekta Ljudet – V. Slutord

Detta är slutordet i boken
Jakten på det Perfekta PA-ljudet – Bibeln om LiveLjud.

Kan vetenskapen definiera ”det perfekta ljudet”?

En del filosofer har antagit att verkligheten kan förklaras matematiskt, att hela universum går att beskriva med matematiska formler. Vetenskapsmännen försöker hela tiden hitta lagar och formler som beskriver vekligheten. Men verkligheten gäckar oss hela tiden. När filosofen tror sig ha hittat formeln som beskriver till exempel en viss form i naturen så uppenbarar sig plötsligt avvikelser som gör att formeln inte stämmer fullt ut. Och när vetenskapsmännen tror sig veta sanningen så visar det sig att det var en lögn när en ny sanning uppenbaras. Vetenskapen är trots allt begränsad av förnuftet (annars är det inte vetenskap per definition). Verkligheten är så mångfasetterad att den inte låter sig fångas av enbart förnuftet. Vi kommer aldrig att till fullo förstå hur vekligheten hänger ihop.

Det perfekta ljudet lever sitt eget liv

Samma är det med det perfekta ljudet, för ljudet ingår som bekant i vår verklighet. Akustik – läran om ljudet – är en vetenskap. Vetenskapsmännen försöker förklara och räkna ut hur ljud beter sig. Visst har de kommit en bit på vägen och det har vi stor nytta av men det är ändock bara ett försök att förklara och beskriva något som lever sitt eget liv.

Försöken att förmedla och föreviga det perfekta ljudet

Människan har ganska nyligen uppfunnit apparater som kan ta upp, bearbeta, förstärka och återge ljudet. Dessa apparater påverkar förstås vägen ljudet och fulländningen av det begränsas av det elektroniska mediets fysiska förutsättningar, vår kunskap om elektronik och vad marknaden finner lönsamt.

Det perfekta ljudet i sinnesvärlden

Till sist når ljudet våra öron. Men hur ofta är detta ljud ”det perfekta ljudet”? Varje människa är som bekant unik. Så även öronen. Även de som brukar kallas normala (i kraft av att de är flest) har naturligtvis sinsemellan avvikelser i hörseldelarnas form och funktion. Lägg därtill en hjärna som ska tolka den information som förmedlas av hörselverktygen och vi har ytterligare ett universum med olika förutsättningar för det perfekta ljudet.

Den tolkning som hjärnan gör påverkas av inre uppfattningar om hur det ska låta som i sin tur uppkommer och förändras genom yttre påverkan i form av utifrån kommande ljudideal (den allmänna meningen om hur det perfekta ljudet låter). En del former av fysiska tillstånd, till exempel förkylning, trötthet och berusning, försämrar hörselförmågan.

Sträva mot idén om det perfekta ljudet

Vi kan alltså konstatera att det här med ljud, det är oerhört komplext och till syvende och sist en subjektiv upplevelse.

Men för den sakens skull ska vi inte sluta forska om ljud, och inte heller sluta sträva mot idén om det perfekta ljudet. Tvärtom tror jag. ”Det är strävan som är mödan värd”, för att travestera Karin Boye. Strävan mot vår idé(värld) om det perfekta ljudet för oss närmare densamma. Det är min övertygelse.

Boken Jakten på det perfekta PA-ljudet är mitt svar på vad som behövs för att närma oss det perfekta ljudet. Det finns fler svar, det är jag övertygad om.
Jakten går vidare!

Beställ boken här!
Förord.Sidan 13–14.
Del 1 – Utrustningen
Kapitel 1 – PA-systemet.Sidan 16–23.Kapitel 1 - PA-systemet
Kapitel 2 – Mikrofoner.Sidan 24–29.Kapitel 2 - Mikrofoner
Kapitel 3 – Trådlösa mikrofonsystem.Sidan 30–34.Kapitel 3 - Trådlösa mikrofonsystem
Kapitel 4 – Lineboxar.Sidan 35–37.Kapitel 4 - Lineboxar
Kapitel 5 – Kablage och kontakter.Sidan 38–50.Kapitel 5 - Kablage och kontakter
Kapitel 6 – Mixerbordet.Sidan 51–92.Kapitel 6 - Mixerbordet
Kapitel 7 – Masterequalizrar.Sidan 93–96.Kapitel 7 - Masterequalizrar
Kapitel 8 – Effektprocessorer.Sidan 97–107.Kapitel 8 - Effektprocessorer
Kapitel 9 – Dynamiska processorer.Sidan 108–116.Kapitel 9 - Dynamiska Processorer
Kapitel 10 – Delningsfilter.Sidan 117–120.Kapitel 10 - Delningsfilter
Kapitel 11 – Slutsteg.Sidan 121–125.Kapitel 11 - Slutsteg
Kapitel 12 – Högtalare.Sidan 126–143.Kapitel 12 - Högtalare
Kapitel 13 – Om mycket utrustning.Sidan 144–145.Kapitel 13 - Om mycket utrustning
Del 2 – Ljudteknikern
Kapitel 14 – Ljudteknikern.Sidan 148–155.Kapitel 14 - Ljudteknikern
Kapitel 15 – Hörsel och volym.Sidan 156–161.Kapitel 15 - Hörsel och volym
Kapitel 16 – Det perfekta ljudet.Sidan 162–171.Kapitel 16 - Det perfekta ljudet
Del 3 – Genomförandet
Kapitel 17 – Planering och förberedelser.Sidan 174–182.Kapitel 17 - Planering och förberedelser
Kapitel 18 – Ljuddesign.Sidan 183–240.Kapitel 18 - Ljuddesign
Kapitel 19 – Lastning och transport.Sidan 241–247.Kapitel 19 - Lastning och transport
Kapitel 20 – Riggning.Sidan 248–274.Kapitel 20 - Riggning
Kapitel 21 – Intrimning.Sidan 275–292.Kapitel 21 - Intrimning
Kapitel 22 – Soundcheck.Sidan 293–326.Kapitel 22 - Soundcheck
Kapitel 23 – Konserten.Sidan 327–331.Kapitel 23 - Konserten
Kapitel 24 – Nedriggning och packning.Sidan 332–335.Kapitel 24 - Nedriggning och packning
Del 4 – Ljudlära
Kapitel 25 – Akustik.Sidan 338–352.Kapitel 25 - Akustik
Kapitel 26 – Ellära.Sidan 353–360.Kapitel 26 - Ellära
Kapitel 27 – Decibel.Sidan 361–368.Kapitel 27 - Decibel
Kapitel 28 – Balanserat och obalanserat.Sidan 369–373.Balanserat och obalanserat
Kapitel 29 – Brum, brus och EMI.Sidan 374–381.
Kapitel 30 – Digitalteknik.Sidan 382–387.
Appendix
I. Bra att ha med sig.Sidan 390–391.
II. Litteraturtips.Sidan 392–393.
III. Ordlista.Sidan 394–397.
IV. Författarens tack.Sidan 398–399.
V. Slutord.Sidan 400–401.Kapitel 1 - PA-systemet
VI. Bildkällor.Sidan 402–402.
VII. Sakregister.Sidan 403–412.
Bonuskapitel On Line
1. Digitala Mixerbord.
2. Så undviker du Rundgång.
3. Skapa Bra Medhörning.

Beställ boken här!
Enkel beställning och 14 dagars ångerrätt.
Snabb Leverans, normalt inom 1-2 arbetsdagar, direkt till dig.
Fakturabetalning! Du får din beställning först och betalar sedan.

>