Soundcheck – introduktion

You cannot view this unit as you're not logged in yet.
    • Hej Jörgen!

      Tack för att du upptäckte och påpekade detta! Jag har lagt till mer text nu så att det tydligt framgår hur det ska vara. (Se ovan under ”Förberedelser”.)

      Mvh Hans

  • >