Modul 1 Lektion 2 – Brus, dist och nominell nivå

Logga in för att se lektionen.
 • Jag klurar på om det är viktigt att poängtera varför det är önskvärt att förhålla sig till den nominella nivån?
  Jag insåg själv att när jag inte ställer gainar till den nominella nivån så blir det väldigt mycket lättare att använda dynamiska effekter eftersom signalen då hamnar där VU mätarna ger mig bäst upplösning över min signal.

  Mixerbord och outboards är intrimmade att arbeta runt den nominella nivån med audiosignalen, men hur gör du om du vill arbeta med reglar i unity?
  Säg att du inte har möjlighet att trimma ner signalen tillräckligt mycket och du har alla reglar runt unity med gainarna intrimmade så att alla kanaler levererar nominell nivå, går detta att göra?

  • En god regel (!) är att hålla upp signalstyrkan genom hela signalkedjan och vid behov dämpa i sista ledet. Detta för att upprätthålla största möjliga sign/brusförhållande.

   Sett till hela systemet dämpar man därför vid slutstegen, men för varje enskild kanal på mixerbordet är det ju den aktuella regeln som är det sista ledet att påverka signalnivån innan kanalerna mixas ihop med varandra i mastern. Därför: hellre dämpa signalen med regeln än med gainen, om man ska följa denna metod till punkt och pricka.

   Vill man absolut ligga med alla reglar i unity (noll) så får man göra avkall på detta. Med bra mixerbord med bra mikrofonförstärkare så blir det i praktiken sällan någon hörbar skillnad.

   Sedan påverkar det ju förstås om ljudkällan (mikrofonen, förstärkaren, synten etc) är väldigt brusig. Där kan det finnas mer att vinna! Men måste man godta en brusig ljudkälla förordar jag åter igen att hålla nere gainen, för att inte förstärka bruset ännu mer.

 • >