Teori och praktik

[Access]Jag brukar varva teori med praktik i ungefär lika delar för musikproduktion 1, men med mer teori i början av kursen och mindre i slutet. I Musikproduktion 2 har de vanligtvis blivit mer självgående och då ökar jag andelen praktiska moment.

I Musikproduktion 1 ger jag dem de baskunskaper de behöver för att förstå det praktiska arbetet. Parallellt med ljudteknikens grunder får de börja lära sig någon inspelningsprogramvara i praktiken och börja göra enklare inspelningar. På ett tidigt stadium ger jag dem även grunder i hur de får ljud i ett PA.

>