Slutstegets skyddssystem

För att undvika att slutsteget havererar vid överbelastning bygger en del tillverkare in mer eller mindre avancerade skyddssystem av olika slag.

Temperaturskydd

Slutsteg alstrar en hel del värme, speciellt när de får jobba hårt. Som förebyggande åtgärd monteras de mest värmeutvecklande komponenterna på kylflänsar. De flesta större slutsteg innehåller också en eller flera fläktar.

Om slutsteget trots det skulle bli för varmt så har en del slutsteg en krets som stänger av slutsteget innan några komponenter tar skada. Slutsteget klarar sig men verkan blir drastisk. Därför är det en god idé att förebygga överhettning genom att se till att luften kan cirkulera ordentligt runt slutsteget och inte stänga in det i ett rack med locken på.

Överbelastningsskydd

När slutsteget matas med starkare insignal än vad det är konstruerat för uppstår distorsion. Är insignalen mycket för stark finns det risk för att slutsteget, eller högtalarna, ger upp. Därför finns ofta någon form av överbelastningsskydd som begränsar signalen, t.ex. en limiter. Limitern arbetar ofta relativt obemärkt till en viss gräns, vilket gör att steget kan hantera tillfälliga signaltoppar utan att allt blir tyst. Överskrids även den gränsen reduceras signalen kraftigt eller stängs helt enkelt av.

Om insignalen redan är distorerad (alltså överstyrd i ett tidigare led, t.ex. i mixerbordet) försöker slutsteget lämna mer effekt än vad det har kapacitet till, även om signalen in i slutsteget är på rätt nivå. Där hjälper det inte med en limiter utan ett mer avancerat skyddssystem som känner av graden distorsion behövs.

Limitern skyddar inte heller mot överbelastning p.g.a. för låg högtalarimpedans utan det krävs ett särskilt skydd även för detta.

Kortslutningsskydd

Om högtalarledarna kortsluts, eller om impedansen börjar närma sig noll ohm (Ω) träder ett kortslutningsskydd i kraft och bryter högtalarsignalen. Kortslutning av högtalarledarna är särskilt lätt att åstadkomma på slutsteg eller högtalare med öppna terminalanslutningar.

HF-skydd

Ibland finns det också ett s.k. HF-skydd mot de högfrekventa signaler (över det hörbara området) som kan uppkomma i elektronisk utrustning eller genom antennverkan i kablar. Stoppas inte de högfrekventa signalerna blir de kraftig förstärkta och kan ställa till med skada i slutsteget eller högtalarna.

>