Praktiken

[Access]

Det praktiska arbetet löper med fördel parallellt med det teoretiska.

Jag brukar börja med att lära eleverna grunderna i ett av våra inspelningsprogram. Vi använder sedan några år tillbaka Reason som vår huvudprogramvara. Tidigare har vi i första hand använt ProTools i många år. Vi har en även Cubase. Till att börja med för de lära sig en (1) programvara, men senare får de arbeta lite i de andra också, så de själva kan se både skillnader och likheter samt bli bekanta med vanliga programvara. På vår skola är det pc som gäller så därför har vi inte Logic.

Till att börja med får de göra enklast möjliga inspelning där det i stort sett går ut på att kunna spela in ett (audio)spår (utan dist, men med optimal nivå) och sedan lyssna på det. Därefter kan de börja göra pålägg på sina egna inspelningar, experimentera med mjukvarusyntar och loopar och så vidare. Jag brukar ta upp olika områden efter hand som frågorna kommer om vad de vill kunna göra. När de stöter på ett lite större område brukar jag ha en gemensam genomgång, annars går jag runt och hjälper dem en och en. Ofta hjälper de sedan varandra, vilket minskar min arbetsbelastning och ökar deras kunskaper (genom att de får visa, sätta ord på och förklara vad det är de gör för en kompis). Dessutom stiger deras självförtroende när de får och kan förklara för andra.

I takt med att teorin går framåt så får de nya praktiska moment att utföra, till exempel equalisning och processorer (plug ins). Jag behandlar ofta ett ämne i teorin först och sedan får de prova praktiskt. I bland kan det fungera att göra tvärtom - de får prova praktiskt först och sedan ger jag dem en djupare förståelse för vad som sker genom att visa på teorin bakom.

>