Är det något du undrar över?

I e-post och här på hemsidan berättar jag om hur det webbaserade undervisningsmaterialet i Musikproduktion kan underlätta din och dina elevers vardag.

Om du också upptäckt fördelarna är du förstås välkommen att Boka ett abonnemang Direkt.

Men kanske har du fortfarande några funderingar eller frågor om det hela? Är det någonting som får dig att tveka?

Jag är själv lärare i Musikproduktion och jag vill skapa en vinn-vinn-situation för oss lärare och elever i ljudteknik genom Elevmaterial, Lärarverktyg och Samverkan i ett paket.

Därför har jag några också frågor till dig. Det är förstås frivilligt att svara. Det går bra att bara ställa frågor också. Eller både och! 🙂

  1. Vilka är dina och dina elevers behov i undervisningen?
  2. Hur skulle du vilja att dina hjälpmedel såg ut?
  3. Vad tvekar du på? (Om du tvekar.)

Fråga och svara här.

>