Abonnemangsvillkor för MusikProduktion On Line

Prova på fullversionen gratis
Vissa perioder erbjuder vi en tids gratis prova-på-fullversionen. Efter gratisperioden övergår din bokning till ett löpande abonnemang enligt gällande prislista, om du inte säger upp det innan gratisperiodens utgång. Se nedan.

Abonnemang
Abonnemanget löper halvårsvis. Abonnemanget förnyas automatiskt med samma antal konton om inte ändring eller uppsägning sker innan den innevarande periodens slut. Du kan lätt ändra antalet konton eller säga upp hela abonnemanget när du vill. Se nedan. Vid uppsägning har du ändå kvar kontot hela gratisperioden eller den period som redan fakturerats/betalats. Pågående period återbetalas inte.

Prislista
Priser för MusikProduktion On Line hittar du här.

Ångerrätt
Vi ger dig 14 dagars ångerrätt räknat från den dag du får tillgång till ett betalt konto. Ångerrätten gäller inte när du haft ett prova-på-konto först. Däremot kan du ångra dig och säga upp kontot under hela prova-på-perioden. Då betalar du naturligtvis ingenting.

Fakturering
Fakturering sker halvårsvis med 30 dagar netto efter påbörjad period. Efter förfallodagen debiteras ränta med gällande referensränta + 8 %-enheter samt lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr. Om betalning inte sker efter påminnelse går ärendet automatiskt vidare till inkasso.

Ändring av antal konton
Du kan lätt ändra antalet konton när du vill. Minskning av antalet konton sker i efterföljande period. Varje period är normalt ett halvår. Ökning av antal konton sker normalt inom 24 timmar vardagar. För de nya kontona betalar du för den tid som återstår av ditt ordinarie abonnemang. Först i följande period betalar du fullt pris för alla konton (om du inte minskar antalet konton innan den nya periodens början).

Uppsägning
Du kan säga upp abonnemanget när du vill. Vid uppsägning har du ändå kvar alla konton hela gratisperioden eller den period som redan fakturerats/betalats. Pågående period återbetalas inte.

Boka gratis Prova-på-konto

Boka fullversionen direkt

>