Generella Abonnemangsvillkor för MusikProduktion OnLine

Villkor från och med 2013-09-01.

Tjänsten
Musikproduktion OnLine – Kursmaterial och lärarstöd i molnet för gymnasiets kurser i Musikproduktion 1 och 2 på http://LjudteknikUtbildning.se.

Abonnemangsperiod
Abonnemanget gäller för läsåret 13/14.

Löpande abonnemang
Abonnemanget förnyas automatiskt av oss med samma antal konton om inte ändring eller uppsägning sker innan den innevarande periodens slut.

Tidsbegränsat abonnemang
Abonnemanget förnyas manuellt av dig. För att det inte ska bli några avbrott i tjänsten behöver du förnya abonnemanget innan innevarande period tar slut.

Lärarkonton och elevkonton
Alla har personliga konton med egen inloggning. Eleverna kommer åt hela kursmaterialet, tolkade kursplaner och betygsmatriser samt ett nätverk av elever och lärare i Musikproduktion från anslutna gymnasier. Lärare kommer dessutom åt särskilda sidor som till exempel provfrågor och lärarhandledning.

Ökning av antalet konton
Du kan lätt öka antalet konton under pågående abonnemangsperiod, om du behöver fler. Samma villkor, period och abonnemangstyp som för befintliga konton gäller. Ökning av antal konton sker normalt inom 24 timmar vardagar.

Minskning av antalet konton
Du kan när du vill begära minskning av antalet konton men minskningen träder i kraft först från och med nästa abonnemangsperiod. Vid minskning har du alltså kvar samma antal konton den period som redan fakturerats/betalats. Pågående period återbetalas inte.

Ändring av kontohavare
Du kan lätt ändra kontohavare för befintliga elev- och lärarkonton när du vill. Det kostar inget. Bra om du till exempel får en ny elevgrupp under pågående period. Eller om en ny lärare börjar/vikarierar. Ändring av kontohavare sker normalt inom 24 timmar vardagar.

Pris
Ordinarie pris hittar du här. Kampanjpris och introduktionspris kan förekomma vissa perioder. Håll utkik efter utskick/mejl eller hör av dig med en prisförförfrågan.

Fakturering
Fakturering sker i förväg med 30 dagar netto efter påbörjad period. Efter förfallodagen debiteras ränta med gällande referensränta + 8 %-enheter samt lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr. Om betalning inte sker efter påminnelse går ärendet automatiskt vidare till inkasso. Vår faktura-, påminnelse- och inkassohantering sköts av Svea Ekonomi AB.

Uppsägning
Vid löpande abonnemang kan du lätt säga upp abonnemanget när du vill. Vid uppsägning har du ändå kvar alla konton den period som redan fakturerats/betalats. Pågående period återbetalas inte. Ni har ett tidsbegränsat abonnemang så uppsägning behövs inte.

Ni ska vara nöjda
Är Ni inte nöjda är ni varmt välkomna att berätta vad ni saknar eller vad ni skulle vilja ändra på. Vi lyssnar och försöker komma Er tillmötes.

Vår kontaktperson: Hans Nicklasson

>