Abonnemangsvillkor MusikProduktion OnLine för de 10 första

Villkor från och med 2013-04-08.
De här villkoren gäller de 10 första bokningarna. Efter det gäller ordinarie villkor.

Prova på 14-dagar gratis
Efter gratisperioden stängs dina konton, om du inte aktivt väljer att fortsätta med ett abonnemang.

Abonnemangsperiod
Vid beställningen väljer du om abonnemanget ska löpa på 6, 12 eller 24 månader. Vårterminen ut följer med på köpet.

Löpande abonnemang
Abonnemanget förnyas automatiskt av oss med samma antal konton om inte ändring eller uppsägning sker innan den innevarande periodens slut.

Tidsbegränsat abonnemang
Abonnemanget förnyas manuellt av dig. För att det inte ska bli några avbrott i tjänsten behöver du förnya abonnemanget innan innevarande period tar slut.

Ökning av antalet konton
Du kan lätt öka antalet konton under pågående abonnemangsperiod, om du behöver fler. Samma villkor, period och abonnemangstyp som för befintliga konton gäller. Ökning av antal konton sker normalt inom 24 timmar vardagar. Priset reduceras om nya konton bokas efter halva den aktuella perioden. Se Prislista nedan.

Minskning av antalet konton
Du kan när du vill begära minskning av antalet konton men minskningen träder i kraft först från och med nästa abonnemangsperiod. Vid minskning har du alltså kvar samma antal konton den period som redan fakturerats/betalats. Pågående period återbetalas inte.

Ändring av kontohavare
Du kan lätt ändra kontohavare för befintliga konton när du vill. Det kostar inget. Bra om du till exempel får en ny elevgrupp under pågående period. Ändring av kontohavare sker normalt inom 24 timmar vardagar.

Uppsägning
Du kan lätt säga upp abonnemanget när du vill. Vid uppsägning har du ändå kvar alla konton den period som redan fakturerats/betalats. Pågående period återbetalas inte.

Prislista
Priser för MusikProduktion On Line för de 10 första hittar du här.
Ordinarie priser hittar du här.
Ökar du antalet konton under pågående abonnemangsperiod gäller följande. Efter halva innevarande period betalar du bara för närmast kortare period (6 eller 12 månader). Först i följande period betalar du fullt pris för alla konton (om du inte minskar antalet konton igen, innan den nya periodens början). När det är mindre än en fjärdedel kvar av den pågående perioden erbjuds du att de tillagda kontona följer med gratis, om du fortsätter nästa period med samma längd.

Fakturering
Fakturering sker i förväg med 30 dagar netto efter påbörjad period. Efter förfallodagen debiteras ränta med gällande referensränta + 8 %-enheter samt lagstadgad påminnelseavgift om 50 kr. Om betalning inte sker efter påminnelse går ärendet automatiskt vidare till inkasso.

Ångerrätt
Prova-på-konto-14-dagar-gratis ger dig möjlighet att se vad MusikProduktion OnLine kan ge dig och dina elever innan du beställer. Du betalar naturligtvis ingenting om du inte vill fortsätta efter prova-på-periodens slut.

Du ska vara nöjd
Är du inte nöjd är du varmt välkommen att berätta vad du saknar eller vad du skulle vilja ändra på. Vi lyssnar och försöker komma dig tillmötes. Prova-på-perioden fungerar därför både som "ångerveckor" och möjlighet att utröna vad du och dina elever behöver. Du betalar naturligtvis ingenting om du ändå inte vill fortsätta efter prova-på-periodens slut.

Beställ Abonnemang Nu

>