Mixerbord Test Av Dina Kunskaper

Testa vad du kan om mixerbord. Gör "Mixerbord Test" och se om du går vidare!

I "Mixerbord Test" kan du se vilken nivå du är på. Du får 12 frågor som du bör besvara på max 3 minuter. Klarar du dig bra kanske du går vidare till nästa nivå...
Mixerbord Test av dina kunskaper
Efteråt får du hjälp att tolka dina resultat och förslag på vad du kan göra för att förbättra dina kunskaper, om du vill det.

Varje fråga har tre eller fler svarsalternativ. Efter varje fråga får du direkt återkoppling på om ditt svar var rätt eller fel. På några av frågorna får du även kommentarer till de olika svarsalternativen.

Jag gör webbkurser om mixerbord och några av dem kanske kan ge dig de extra kunskaper du behöver för få ditt och bandets ljud att bli bra, bättre, bäst. "Mixerbord Test" ger dig svar på vilka av dem som du kan ha bäst nytta av.

Det är förstås helt frivilligt om du vill gå webbkurserna eller inte. "Mixerbord Test" kan du göra ändå, för att se vad du står. Det är helt gratis.

Dela Mixerbordstestet Med Dina Vänner!

Ge dina vänner möjlighet att göra testet!
Dela på facebook, twitter och linkedin, om du vill
.

 

Gå till toppen för att starta testet

Klicka på ”Starta Quiz” för att börja.

Mixerbord Test visar vilken nivå du står på

 

Mixerbord Test visar vilken nivå du står på

>