Lokaler och utrustning

[Access]Visa runt i lokalerna och berätta övergripande om den utrustning och de programvaror som skolan tillhandahåller.

>