Kursplaner och Betygsmatriser för Musikproduktion 1 och 2

Alla Skolverkets kursplaner är uppdelade i tre delar

1. Ämnets syfte
(Musikproduktion 1 och 2 är kurser i ämnet musik.)

  • Ämnets syfte beskriver i löpande text vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnet.*
  • Det beskriver också sådant som inte ska betygssättas.*
  • Målen i ämnets syfte är formulerade i punktform.*

2. Det centrala innehållet
Det centrala innehållet anger vad som ska behandlas i undervisningen.*
3. Kunskapskraven
Det är kunskapskraven som ska användas vid betygsättningen.*

(*Källa för kursiv text: Skolverkets allmäna råd, 12:1291.)

MusikProduktion 1

1. Ämnets syfte med de punkter som gäller för musikproduktion 1.
2. Centralt innehåll med länkar till Kursmaterialet.
3. Kunskapskraven i en lättöverskådlig betygsmatris.

MusikProduktion 2

1. Ämnets syfte med de punkter som gäller för musikproduktion 2.
2. Centralt innehåll med länkar till Kursmaterialet.
3. Kunskapskraven i en lättöverskådlig betygsmatris.


>