Centralt innehåll för MusikProduktion 1

Enligt Skolverkets kursplan, länkat till innehållet på MusikProduktion OnLine.

"Det centrala innehållet anger vad som ska behandlas i undervisningen." (Källa: Skolverket)
Rubriker och länkar i fetstil är hämtat från Skolverkets Kursplan.
Underrubriker (bokstavslista) är min uppdelning av de rubrikerna.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 1. Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik.
 1. Analogt och Digitalt
 2. Midi
 3. Inspelning
 4. Mixerbordet
 • Medier för spridning av musikaliska produktioner.
 • Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden.
 • Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik.
 • Rumsakustik och ljudlära.
 • Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra, till exempel vid inspelning av sång eller av akustiska eller elektriska instrument.
  1. Inspelning på olika sätt
  2. Multikanalsteknik
  3. Musikproduktion i 5 steg
 • Lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt.
 • Arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning, arbetstidsregler och arbetsmiljöregler.
  1. Elsäkerhet
  2. Hörselvård
  >