Kursens innehåll

[Access]
Berätta om Musikproduktion On Line och låt eleverna skapa var sitt konto där, om de inte redan gjort det.

Gå igenom kursplan och kunskapskrav ut ifrån Skolverkets dokument och visa att eleverna kan hitta den på Musikproduktion Online.

Berätta om kursens innehåll och hur du har tänkt upplägget. Låt eleverna komma med synpunkter på ditt planerade upplägg och låt dem ge förslag på alternativa lösningar. Ta till vara det du får fram och testa deras förslag i praktiken i den mån det ryms inom kursplanen, fungerar ihop med övrigt innehåll och ryms inom schemat.

>