Hur du kopplar högtalare i Addis Ababa

Ljudteknikern Lars Bergh och hans högtalare i Addis Ababa.

(uppdaterad 2021-03-10.)

Koppla ihop högtalare och få rätt impedans

När du parallellkopplar och/eller seriekopplar högtalare förändras impedansen (växelströms-motståndet). Impedans mäts i ohm. Om impedansen blir för låg kan slutsteget gå sönder. Om impedansen blir för hög tappar du effekt. Därför måste du hålla koll på impedansen. De flesta högtalare är på 4 eller 8 ohm men även 6, 12 och 16ohm förekommer. I ett PA-system bör impedansen ligga mellan 4 till 16 ohm, för varje enskilt kluster av sammankopplade högtalare.

Det kom ett mejl från Etiopiens huvudstad, Addis Ababa, till mig på Ljudteknikern.se. Lars Bergh från Sverige bor och arbetar som ljudtekniker där nere och mejlade mig en fråga om hur man kopplar ihop ett antal högtalare för att få rätt impedans. Lars hade fått ett uppdrag från en kyrka skrev han.

Jag såg några mindre installationshögtalare framför mig men när Lars sedan skickade bilden ovan, insåg jag att här kan han spela för hela Addis Ababa! Tydligen blir det ett kyrkomöte för uppemot 100 000 personer!

Lycka till Lars! Roligt att få skicka Jakten på det perfekta PA-ljudet ända till Etiopien! 🙂

Parallellkoppla högtalare

Svaret på Lars fråga är att med standardkablar blir högtalarna parallellkopplade och då sjunker impedansen enligt formeln 1/Z=1/z+1/z+1/z … o.s.v. ("Z" står för impedansen i ohm.)

En lätt regel att komma ihåg är att om du kopplar ihop (parallellkopplar) två högtalare med samma impedans så halveras den totala impedansen. Två 8 ohms högtalare blir alltså 4 ohm. Fyra högtalare på 8 ohm blir 2 ohm.

Om den totala impedansen blir under 4 ohm belastas slutsteget hårt. Det kan leda till att säkringen går eller att något annat av slutstegets skyddssystem löser ut. I värsta fall kan slutsteget gå sönder.

Parallellkoppling av högtalare minskar impedansen men ökar effekttåligheten.

Parallellkopplade högtalare

Seriekoppla högtalare

Seriekoppling kräver att man tillverkar särskilda kablar för ändamålet (se bild), därför är det bäst att välja lådornas impedans så att det är möjligt att parallellkoppla önskat antal utan att impedansen blir lägre än vad slutsteget klarar av.

Ibland kan du ändå behöva seriekoppla högtalare. Vid seriekoppling ökar impedansen enligt formeln Z=z+z+z … o.s.v.

Seriekoppling av högtalare ökar både impedansen och effekttåligheten.

Ju högre impedans desto lägre effekt får du ut, så av den anledningen är det bra om impedansen inte blir för hög.

Seriekopplade högtalare
Seriekopplad specialkabel

(Bild ovan) Specialkabel för seriekoppling av två högtalare.

Kombinera seriekoppling och parallellkoppling av högtalare

Lars hade fyra högtalare per sida och fick kombinera parallellkoppling och seriekoppling för att hamna rätt i impedans.

De sammankopplade högtalarna bör ha samma impedans, annars spelar de olika starkt.

Bilden visar två par seriekopplade högtalare på 8 ohm vardera. Varje seriekopplat par har impedansen 4 ohm. De seriekopplade paren parallellkopplas och den slutliga impedansen landar då på 8 ohm.

Parallellkoppling och seriekoppling av högtalare

Vill du veta mer om ljud i allmänhet och PA-ljud i synnerhet?

Jakten på det perfekta PA-ljudet - Bibeln om liveljud

I min bok Jakten på det perfekta PA-ljudet får du svar på alla dina frågor om ljud och lösningar på det flesta problem som kan uppstå med PA-ljud.

Ovanstående innehåll kommer från ett av de 30 kapitlen i boken Jakten på det perfekta PA-ljudet - Bibeln om liveljud.

Du kanske även är intresserad av ...

>